De wereldeconomie is in een bijzondere toestand terecht gekomen. Economische groei verzwakt, productie- en leveringsketens zijn verstoord en vertrouwen tussen landen daalt. Tekorten en onbalansen lopen op, terwijl de rente laag is en de schulden hoog zijn.

Centrale banken kunnen weinig doen om dit schip vlot te trekken. Met krapper beleid verzwakken ze de economie. Met ruimer beleid verhogen ze de inflatie. En met niets doen is nog nooit een bestuurder aan een volgende termijn gekomen. Kortom: ze zitten klem.