Dinsdagmiddag om 16.20 uur schoot de bitcoinkoers met zo’n 1000 dollar in minder dan 10 minuten omhoog. De reden was een gerechtelijke uitspraak in de zaak tussen Grayscale en de SEC. De toezichthouder had het verzoek om het bitcoinfonds van Grayscale om te zetten in een ETF niet met de gebruikte argumenten mogen afwijzen.

In de oneliners op sociale media ging het geregeld mis. Deze uitspraak dwingt de SEC niet om de transformatie naar een ETF goed te keuren, maar slechts om er opnieuw naar te kijken. Ook zullen andere ETF-aanvragen, zoals die van BlackRock, hierdoor niet automatisch goedgekeurd worden.

Toch is het een belangrijke winst voor de cryptosector. De rechterlijke macht benoemt expliciet dat de SEC niet zomaar aanvragen mag afwijzen zonder goede onderbouwing, en noemt de afwijzing van Grayscales aanvraag ‘willekeurig en onvoorspelbaar’.

Ook zegt de rechter iets over een onderwerp dat in andere ETF-aanvragen telkens een grote rol speelt, namelijk wat het verschil is tussen marktmanipulatie op spot- en futuresmarkten. Grayscale beargumenteert dat dit verschil erg klein is, en dat spot-ETF’s goedgekeurd moeten worden omdat futures-ETF’s ook goedgekeurd zijn. De rechter is het daarmee eens en vindt het onredelijk dat de SEC de onderbouwing van Grayscale zonder uitleg afwijst.

Dat is niet alleen gunstig voor Grayscale maar voor alle partijen die een spot-ETF willen aanbieden, waaronder BlackRock. Dat de koers een sprong maakte, is dus begrijpelijk.

De koersstijging werd ook in verband gebracht met een bericht over een door socialmediaplatform X behaalde vergunning om geld en cryptoactiva te beheren. In de grafiek hieronder kun je zien dat dit qua timing niet echt past. Ook inhoudelijk is het geen belangrijk nieuws. X is al sinds half juni bezig met het verzamelen van dit soort ‘money transmitter licences’ in alle vijftig Amerikaanse staten. Dit betreft de zevende in een reeks goedkeuringen.

De bitcoinkoers van zondag tot dinsdag

In de grafiek hierboven staat aan de rechterkant een volumeprofiel dat laat zien rond welke koersen veel gehandeld is. Voor de stijging lag het zwaartepunt op 26.100 dollar. De opmars werd gestopt rond de 27.900 dollar met een paar uitschieters boven de 28.000 dollar.

Daarna slingerde de koers een tijdje rond de 27.400 dollar. En dat is geen toeval. Op dat punt komen nu toevallig een hele waaier aan voortschrijdende gemiddelden bij elkaar. In de Markets van vorige week kondigden we dat al aan.

Hoe bijzonder dat is, zie je op onderstaande grafiek. Daar hebben we flink uitgezoomd en het 200-daagse, 200-weekse en 20-maandse gemiddelde getekend. Vanuit uiteenlopende richtingen vloeien ze samen.

De bitcoinkoers in de afgelopen 15 maanden

Bovenstaande twee grafieken tonen de koers tot en met woensdagmiddag zodat we het verloop van de koersstijging goed in beeld kunnen brengen. Maar inmiddels zijn we twee dagen verder en kennen we de afloop van het gevecht rond de 27.400 dollar.