Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag met op televisie aandacht voor princes Alexia die voor het eerst mee mocht, de troonrede die taalkundig te ingewikkeld was en de opvallendste maatregelen om toenemende armoede te bestrijden.

Achter de krantenkoppen schuilt een lijvig rapport van 123 pagina’s met 422 pagina’s aan bijlagen: de “Nota over de toestand van 's rijks financiën”. Beter bekend als de miljoenennota.

Het grootste deel van de miljoenennota gaat over de uitgaven en inkomsten van de Rijksoverheid. Maar eerst bespreekt de minister van Financiën de macro-economie. Logisch, want de aannames die je daar doet, hebben grote invloed op de omvang van de uitgaven en inkomsten.

Het basisscenario? De zachte landing.

Het scenario waarbij de economie een zachte landing maakt, is nog steeds reëel. [..] Met twee kwartalen van economische krimp op rij is er technisch gesproken sprake van een milde recessie. De verwachting is echter dat deze milde recessie van korte duur is. (pagina 23)

Onze regering is niet de enige met een optimistische blik.

Woensdagavond stond Jerome Powell namens de Amerikaanse centrale bank voor de camera om het rentebesluit toe te lichten en de vragen van journalisten te beantwoorden. De rente bleef ongewijzigd, net als de verhaallijn van de toespraak en de antwoorden op de vragen.

Korte samenvatting: We hebben de rente nu verhoogd tot een niveau waarop de economie afgeremd wordt. We zullen de rente net zo lang hoog houden tot de inflatie gedaald is naar het doel van 2 procent. Dat kan best een tijdje duren, dus reken erop dat de rente lange tijd grofweg op dit niveau blijft.

Tot zover niets nieuws. Toch ging er een siddering door de markt, en dat kwam door de bijgevoegde Summary of Economic Projections (SEP). Die beschrijft hoe de 19 bestuurders van de Fed verwachten dat de economie en het monetair beleid zich de komende jaren ontwikkelen.

Hieronder staat de nieuwe dot plot, de puntenwolk die de verwachtingen van de individuele beleidsmakers over de rente weergeeft. Met roze hebben we de mediane renteverwachting getekend op basis van deze punten, en met oranje de verwachting van de SEP van juni.

Waar de beleidsmakers in juni nog 4,6 procent als eindstand van 2024 verwachtten, is dat nu gestegen naar 5,1 procent. Ook in de jaren erna ligt de roze lijn boven de oranje lijn. Men verwacht dat de rente langer hoog kan blijven. En dat betekent dat men verwacht dat de economie al die tijd sterk genoeg blijft om de hoge rente te dragen. Oftewel, de komende jaren geen recessie.

Dat blijkt ook als je kijkt naar de verwachting van de economische groei, werkloosheid en inflatie die je in de drie grafieken hieronder kunt zien. De economie blijft netjes groeien, de werkloosheid loopt nauwelijks op en de inflatie komt keurig terug naar 2 procent.

Deze grafieken tonen de karakteristieken van een zachte landing.