Goedemaandag! Het is hoog tijd om je bij te praten, want er is een boel gebeurd in de cryptowereld. Deze News-editie gaat over een betekenisvolle rechtszaak tegen identiteitsfraudeur Craig Wright, de mate waarin criminelen naar crypto grijpen, en bevat zoals gebruikelijk ons nieuwsoverzicht. Maar eerst: het energieverbruik van bitcoin!

Nieuw verhaal

“Bitcoin emissions alone could push global warming above 2°C”

Deze kop verscheen in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift Nature. Bitcoin kreeg een imago als klimaatverwoester. Een technologie die eigenhandig onze oceanen laat koken en funest is voor de klimaatdoelen die grote rampen moeten voorkomen. Dit verhaal zou nog lang rondzingen, ook al bleek de publicatie in Nature flink te rammelen: “De scenario’s van Mora et al. zijn fundamenteel onjuist en mogen niet serieus genomen worden door onderzoekers, beleidsmakers of het publiek.”

Klimaatactivist en bitcoiner Daniel Batten stoorde zich dusdanig aan deze desinformatie dat hij zich stortte op de missie om de berichtgeving over het energieverbruik van bitcoin recht te zetten. Batten wil dat het imago van bitcoin gebaseerd is op de realiteit, in plaats van op verkeerde en verouderde aannames en data.

Het resultaat daarvan is opvallend. Langzaam maar zeker draaide het imago van bitcoin, tot op het punt dat Batten sprak over “the big bitcoin narrative shift”. Een aantal voorbeelden daarvan:

  • The Independent: “Bitcoin mining could supercharge transition to renewables”
  • MSN.com: “How Bitcoin is solving Africa's rural energy problems”
  • Yahoo Finance: “How Bitcoin actively combats air pollution”
  • FT: “Bitcoin can push beneficial environmental and social outcomes”
  • Forbes: “Bitcoin is a promising player in the green revolution”
  • Unherd.com: “How Bitcoin delivered electricity to 1800 African villagers”
  • The Hill: “How Bitcoin mining is energizing sustainability through green innovation”
  • Euronews: “How sustainable Bitcoin mining is developing Bhutan's energy independence”
  • Bloomberg: “Bitcoin Miners Use Iceland’s Surplus of Renewable Energy”
  • MIT: “How Bitcoin mining saved an African National Park”

Deze week maakte Batten bekend dat maar liefst 22 bitcoinminers het vrijkomen van methaan voorkomen. Samen leveren deze miners 1,2% van de rekenkracht van het bitcoinnetwerk, maar compenseren 7,3% van de totale uitstoot van het netwerk. “Er is geen andere sector die erin slaagt een dergelijk groot percentage van de netwerkemissies rechtstreeks te beperken”, schrijft Batten.

De laatste jaren is het bitcoinnetwerk steeds duurzamer geworden. Volgens Batten steeg het aandeel van emissieloze miners in 2023 naar 54,5%, een nieuw record en hoger dan iedere andere industrie die op wereldschaal actief is.

Batten heeft de data waarop hij zijn werk baseert deze week als opensourcemodel gepubliceerd onder de noemer BEEST: Bitcoin Energy and Emissions Sustainability Tracker. Volgens Batten gebruiken Blockbrain, Bloomberg Intelligence, en Woonomic zijn data al.

Wil je meer weten over bitcoins energieverbruik en het gedraaide verhaal? Luister dinsdag dan naar de BNR Cryptocast. Daarin praat onze eigen Bert met energie-expert Danny Oosterveer over dit thema.

Ontmaskering

Op maandag 5 februari start een betekenisvolle rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk. De Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA) heeft nep-Satoshi Craig Wright aangeklaagd en wil zijn claims daarover voor eens en voor altijd ontkrachten. Het doel? Het moet voor CSW onmogelijk worden bitcoinontwikkelaars te treiteren en kwellen met dure, langlopende rechtszaken.