De Nederlandsche Bank heeft voor de tweede keer een flinke boete uitgedeeld aan een cryptobedrijf. Was die terecht? En herstelt dit de relatie tussen de sector en de toezichthouder? De antwoorden staan in dit nieuwsoverzicht. We gaan ook in op ruziënde bitcoiners en een opgeheven vinger van het Witte Huis...

💡
Voor je ligt de eerste editie van Alpha News, ons wekelijkse nieuwsoverzicht. Hiermee houden we je op de hoogte over de belangrijkste gebeurtenissen die de cryptowereld raken. We beperken ons enkel tot signaal in de ruis. Het doel is dat je het nieuws zelf niet meer hoeft te volgen.

DNB slingert Coinbase op de bon

“Sinds een aantal jaren is het verplicht, als je cryptodiensten aanbiedt, om je te registreren”, zegt DNB’s divisiedirecteur toezicht Maarten Gelderman. Hij doet die uitspraak in de context van een bestuurlijke boete die de toezichthouder aan de beurs heeft opgelegd. Coinbase moet €3.325.000 betalen omdat het zich niet aan deze regel hield.

Het hete hangijzer bij dergelijke boetes is of het bedrijf in kwestie cryptodiensten aanbiedt in Nederland. Enkel het vermelden van een Nederlands adres of telefoonnummer is daarvoor geen aanwijzing. Ook sec het accepteren van Nederlanders als klant is niet verboden.

De wet die de registratie als cryptodienstverlener vereist, heeft een zogeheten memorie van toelichting nodig om ‘diensten aanbieden’ concreet te maken. Daarin verwijst de wetgever naar het Europese Hof, die hierover de afgelopen decennia weleens een uitspraak heeft gedaan. Volgens het Hof gaat het erom of het bedrijf zijn activiteiten richt op de markt van een Europees lidstaat. Iedere “duidelijke uitdrukking van de wil om de consumenten in een bepaalde lidstaat als klanten te winnen” draagt daaraan bij.

Als voorbeelden noemt het Hof het betalen van een zoekmachine om Nederlandstalige advertenties te laten zien, het aanbieden van de website in het Nederlands, of het weergeven van reviews van klanten uit andere lidstaten met als doel om de bezoeker over te halen klant te worden.