Deze week pakte Coinbase de schijnwerpers met de lancering van Base. Dit platform moet voor miljarden mensen een brugfunctie vervullen naar de cryptoeconomie. Hoe dit precies zit? Dat, en meer, lees je in deze editie van Alpha News!

All your Base...

We gaan het vandaag hebben over Coinbase. Niet omdat ze EUROC, de digitale euromunt van Circle, gaat ondersteunen. Ook niet omdat IEX haar als partner noemt bij de lancering van een federaal gereguleerde cryptocurrency exchange. De aanleiding is de lancering van Base, een platform dat in de ogen van Coinbase instrumenteel is in het ontketenen van massale adoptie van decentrale technologieën.

Goed, dat klinkt wel erg grandioos. Maar voor een missionair statement is dat niet zo erg. Sterker, zo’n stip op de horizon is nodig om de duizenden medewerkers van Coinbase richting te geven. Om die reden verkondigt Coinbase-ceo Brian Armstrong sinds 2016, binnen en buiten de muren van zijn bedrijf, dit evangelie. Hij verdeelde zijn master plan destijds in vier fasen:

 1. Ontwikkel de benodigde protocollen;
 2. Bouw een exchange;
 3. Bouw gebruikersinterfaces voor dApps;
 4. Bouw de dApps die nodig zijn voor een open financieel systeem.

We kennen Coinbase voornamelijk als infrastructurele speler. Ze zijn met meer dan 100 miljoen gebruikers na Binance de grootste exchange en hebben een breed productaanbod voor financiële instellingen en andere zakelijke klanten, waaronder Coinbase Custody. Ondanks dat 2022 een verliesgevend jaar was, staat het bedrijf er gezond voor. Enkel aan transactiekosten worden jaarlijks meerdere miljarden binnengehaald.

In 2017 werd Coinbase Wallet gelanceerd. Het was de eerste keer dat het bedrijf afstapte van het gecentraliseerde karakter van haar productaanbod. Met Coinbase Wallet beheert de klant zijn eigen sleutels en kan hij aan de slag met swappen, bridgen, en al het andere dat mensen doen met decentrale applicaties. Een soort MetaMask, maar dan van Coinbase en met de mogelijkheid om je Coinbase-account eraan te koppelen. Dat deze wallet een belangrijke rol speelde bij de lancering van het eigen NFT-platform mag geen verrassing heten.

Zo rond het einde van 2021 begon het bij Coinbase te prikkelen. Het was tijd voor de volgende stap van het master plan, de volbrenging van fase 4. “Het grootste deel van het productaanbod van Coinbase is niet decentraal”, legt Jesse Pollak uit, die aan het hoofd staat van de technische afdelingen van Coinbase. “Het zijn Web 2-producten met wat crypto erin.”

Het idee is om dat productaanbod vergaand te decentraliseren. Bij de uitwerking ervan liep Pollak tegen een drietal vraagstukken aan. Wat is een geschikt platform om dApps op te lanceren? Welke tools moeten we gebruiken om de ontwikkeling van die dApps te standaardiseren en vereenvoudigen? Kunnen we de parameters van een blockchain afstemmen op de behoeften van de dApps die we erop gaan publiceren?

In de zoektocht naar antwoorden vielen verschillende puzzelstukken in elkaar. In de Ethereum-gemeenschap is in dezelfde periode gekozen om schaalbaarheidsproblematiek aan te pakken met de inzet van rollups. Een rollup is een tweede laag bovenop Ethereum die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een of meer transacties. Het resultaat ervan wordt vervolgens doorgegeven aan de laag eronder en vastgelegd.

Hiermee worden twee van de vraagstukken van Pollak beantwoord. Een rollup kan je volledig afstemmen op je eigen beoogde gebruik ervan en Ethereum presenteert zich als geschikte omgeving om de gegevens op vast te leggen. Die geschiktheid wordt uitgedrukt in termen van veiligheid, decentralisatie en snelheid. Voor de verbeteringen die verder nog nodig waren, kon Coinbase haar eigen ontwikkelkracht inzetten.

Het antwoord op het overgebleven vraagstuk komt met de lancering van Base. Bij de ontwikkeling van deze rollup heeft Coinbase de touwtjes in handen, en kan dus precies voorschrijven waar een dApp aan moet voldoen.

Voor de bouw van Base is gekozen voor het gebruik van bouwstenen van Optimism. Optimism is zelf ook een rollup en stelt de technologie die ze daarvoor ontwikkeld heeft vrij beschikbaar. Dat geeft Coinbase de gelegenheid om te piggybacken op de voorsprong die Optimism door de jaren heen heeft opgebouwd. Er zijn synergetische belangen rond de doorontwikkeling van Ethereum en met de code van Optimism kan Coinbase snel(ler) lanceren. Als wederdienst belooft Coinbase een deel van de toekomstige inkomsten met Optimism te delen en bij te dragen aan de doorontwikkeling van de bouwstenen die ze gebruikt.

De visie van Optimism is de totstandkoming van een zogeheten superchain. Een internet dat bestaat uit een groot en divers aantal blockchains - de rollups - die zodanig samenwerken dat het aanvoelt als één geheel.

OP Chains zijn rollups (blockchains) die gebruik maken van de technologie van Optimism. Door samen te werken presenteren alle losse rollups zich als één geheel naar de buitenwereld.

Als Coinbase zegt dat Base dient als “brug naar de cryptoeconomie” voor hun miljoenen gebruikers doelt ze op iets soortgelijks. Ze positioneert zichzelf als voordeur naar een “on-chain internet”, waarop gebruikers naadloos en zonder moeite van de ene dienst naar de andere kunnen overschakelen. Base is open source en iedereen die dat wil kan er een dApp op lanceren; het gebruik ervan is permissionless. Een groot aantal bestaande organisaties en protocollen heeft al aangegeven dat te gaan doen.

Goed, je weet nu wat Base is, dus het is tijd voor wat takeaways.

Er is géén BASE-token. Dat is anders dan je wellicht gewend bent van een lancering in de cryptowereld. Er waren al wel tokens met deze naam en er zijn ook nieuwe tokens gelanceerd die doen alsof ze gelieerd zijn aan dit project. Ver van wegblijven!

Het is onbekend wat het business model van Base precies is. De inkomstenstroom bestaat waarschijnlijk grotendeels uit de transactiekosten die Coinbase in rekening brengt bij het gebruik van Coinbase Wallet. Van iedere swap die nu daarin gedaan wordt, vloeit 1 procent naar Coinbase.

Het is onwaarschijnlijk dat KYC nodig is voor het gebruik van Base. Op dit moment bedient Coinbase al twee gescheiden werelden. De gecentraliseerde producten hebben een besloten karakter. Deze producten vallen onder toezicht en zijn alleen beschikbaar voor gebruikers die zichzelf bij Coinbase aanmelden. De gedecentraliseerde diensten zijn open voor iedereen en voor het gebruik ervan hoef je je niet te identificeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor Coinbase Wallet. We verwachten dat Base zich in deze categorie bevindt.

Het is onduidelijk of toezichthouders blij zijn met Base. Dat Coinbase deze strategie hanteert, wil niet zeggen dat er op den duur niet aan de noodrem wordt getrokken door een (over)ijverige toezichthouder. Mocht dat zo zijn, zal Coinbase zich waarschijnlijk beroepen op het idee dat ze mensen enkel van infrastructuur voorziet.

Sluiten we af met een internetklassieker. Een meme die je vast al kent. En zo niet, dan is het tijd dat we daar verandering in brengen. All your base are belong to us. Of, in dit geval, all your base are belong to you.

Benieuwd naar de oorsprong van deze meme? Hier lees je er meer over!

Ander nieuws

De belangrijkste gebeurtenissen in het kort op een rij:

 • De VS bevindt zich in een constitutionele fintechcrisis. Althans, dat is wat proponenten van cryptoactiva stellen. Dat anno 2023 nog steeds duidelijke wet- en regelgeving ontbreekt, is hen een doorn in het oog. “De Europese Unie ligt voor op ons. Zwitserland ligt voor op ons. Australië ligt voor op ons”, zegt senator Cynthia Lummis. “Engeland loopt voor op ons. Het zijn niet enkel tweede- en derdewereldlanden.”
 • Omzet uit cryptoscams in 2022 sterk gedaald. Dat blijkt uit het laatste rapport (PDF) van blockchainanalysebedrijf Chainalysis. Niet zo vreemd natuurlijk, want in dat jaar startte ook een bearmarkt. Daardoor daalde de waardering van gestolen activa en nam de activiteit van gebruikers af.
 • Gary Gensler (SEC) noemt alles behalve bitcoin een security. Dat deed hij in een interview met New York Magazine. Gensler stelt dat er bijna altijd gecoördineerde activiteiten aan te wijzen zijn ter promotie van een munt of ter verleiding van investeerders. Jurist Jake Chervinsky merkt op dat Gensler een mening mag hebben, maar dat die mening niet gelijk staat aan de wet. “De SEC heeft niet de bevoegdheid om deze activa te reguleren totdat en tenzij het zijn zaak voor de rechtbank bewijst. Dat geldt voor elk activum, elk afzonderlijk, één voor één.”
 • Cryptoactiva weer op de agenda van de G20. India’s recente oproep om samen te werken bij de totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving viel in goede aarde bij de VS. Ze laten zich daarbij informeren door de FSB, de BIS, en het IMF. Die laatste sprak bij monde van directeur Kristalina Georgieva over een algeheel verbod als het niet snel genoeg lukt om nieuwe regels in te voeren. Volgens het IMF moet de vorming van “effectief beleid rond cryptoactiva” wereldwijd de hoogste prioriteit krijgen. In september wordt alle inbreng terug verwacht en gaan de gesprekken verder.
 • Jump Crypto krijgt 120.000 gestolen ether terug. Mooi, denk je wellicht, maar er zit een addertje onder het gras. Het team achter “DeFi”-platform Oasis, waar de gestolen ethers gestald stonden, heeft de balans in opdracht van de Engelse rechtbank middels een admin-procedure hersteld. Maar als dat kan, wat blijft er dan over van de claim dat het om een decentraal platform gaat? Het maakt weer de nodige discussie los.
 • BlueWallet stopt met het aanbieden van custodial lightning wallets. Je kunt de populaire bitcoinwallet op twee manieren gebruiken: je laat BlueWallet je sats beheren of je doet dat zelf door met je eigen lightning node te verbinden. De eerste mogelijkheid verdwijnt. Maak je op deze manier van BlueWallet gebruik? Zorg er dan voor dat je voor 30 april een nieuw thuis voor je sats hebt gevonden.
 • FDIC, Fed & OCC zeggen dat banken niet categorisch mogen uitsluiten. In een nieuw statement gaan de drie banktoezichthouders in op de opschudding die is ontstaan door hun eigen optreden. “Het is banken niet verboden, noch ontmoedigd om bankdiensten te verlenen aan klanten van een bepaalde klasse of soort”, schrijft het toezichtstrio.
 • 136 door FDIC-verzekerde banken bezig met digital assets. De FDIC ziet toe op de beschikbaarheid van banktegoeden, vergelijkbaar met het Europese depositogarantiestelsel. Uit een recent jaaroverzicht blijkt dat 136 banken die onder FDIC-toezicht staan, bezig zijn met cryptoactiva of dat van plan zijn. Elf daarvan hadden banden met FTX en kunnen zo onderdeel zijn geweest van de frauduleuze activiteiten van Sam Bankman-Fried.

Tot slot

Je bent weer helemaal bij! Hebben we iets gemist, of wil je zelf iets toelichten? Komt langs op de Community, dan praten we daar verder.