Natuurlijk, crypto is al jaren onderwerp van gesprek onder politici en toezichthouders. Van Europa tot Australië, overal staat crypto op de agenda. Maar de presidentiële verkiezingen van de Verenigde Staten gaan gepaard met een politiek spel van een andere orde. En daarin lijkt crypto deze week definitief een speelbal te zijn geworden.

Daarover later meer, bezien door de lens van SEC-toezichthouder Gary Gensler. Eerst gaan we het even hebben over – schrik niet – je gedrag.

Goochelaar en wetenschapper Gustav Kuhn voerde eens een eenvoudige truc uit om erachter te komen waarom mensen zo vatbaar zijn voor vingervlugheid. Hij pakte een rood balletje, gooide hem in de lucht en ving hem met dezelfde hand weer op. Dat deed hij daarna nog eens. En nog eens. Maar bij de derde worp kwam de bal niet naar beneden. Hij verdween!

De bal is natuurlijk niet echt verdwenen. Kuhn verborg hem in zijn hand, en deed alleen alsof hij hem omhoog gooide. Maar veel mensen die naar deze truc keken, wisten zeker dat de bal zijn hand verliet. Twee derde van de deelnemers aan het experiment zei te zien dat de bal bij de derde poging in de lucht werd gegooid, ook al gebeurde dit nooit.

Er is één ingrediënt essentieel voor deze truc. Zonder dit element werkt hij niet. Namelijk de trek van ons brein om de nabije toekomst te voorspellen: verwachtingen. In zijn boek Experiencing the Impossible legt Kuhn uit dat onze verwachtingen van de toekomst zijn gebaseerd op patronen uit het verleden. Ons brein bouwt verhalen op basis van recente ervaringen.

Ditzelfde proces speelt een belangrijke rol wanneer beleggers grip proberen te krijgen op financiële markten. Recente prijsbewegingen zijn daarin doorslaggevend; narrative follows price. Als de prijs daalt, is het makkelijk om steeds pessimistischer te worden. En als de prijs stijgt? Dan gebeurt het tegenovergestelde. Zo kan het sentiment onder beleggers ook in een relatief korte periode als een week tussen hoop en vrees slingeren.

Het is goed om je bewust te zijn van alle autonome processen, zelfversterkende effecten en vooroordelen die invloed hebben op je gedrag.

Nobelprijswinnaar (economie) Daniel Kahneman stelde mensen ooit de vraag: “Hoe gelukkig zou je zijn als je naar Californië zou verhuizen?” Veel mensen antwoordden dat het warmere klimaat hun welzijn enorm zou verbeteren. Sterker, mensen die in Californië woonden, dachten om die reden gelukkiger te zijn dan mensen die elders verbleven.

Toen Kahneman echter hun welzijn mat, bleken mensen uit andere staten net zo tevreden te zijn als Californiërs. De reden is dat 99 procent van de dingen in het leven – relaties, werk, je huis, voorzieningen voor je kinderen, recreatie – hetzelfde is, waar je ook bent. En als je je eenmaal op een plek vestigt, denk je niet vaak meer aan het klimaat. Maar als het aan je gevraag wordt? Dan doemt het meteen op, simpelweg omdat je er aandacht aan besteedt.

The focusing illusion, or why "it's not really as important as you think it  is" - So it Goes.

Dit fenomeen, bekend als de focusing illusion, laat zien hoe mensen de invloed van één factor overdrijven en andere belangrijke elementen over het hoofd zien.

In de financiële markten speelt ditzelfde verschijnsel een rol. Wanneer bijvoorbeeld een top-ceo plotseling opstapt, verspreiden sombere voorspellingen zich via krantenkoppen, die weer voor paniekverkopen zorgen. Ondanks de sterke fundamenten van het bedrijf, die door het opstappen van de ceo mogelijk zelfs sterker worden, zijn beleggers blind voor het grotere plaatje en laten ze zich meeslepen door kortetermijngebeurtenissen.

Okay, je begrijpt dat deze patronen kunnen leiden tot irrationeel gedrag en overreacties op marktsentiment. Afgelopen week had je er zomaar twee keer door kunnen verkopen om niet veel later weer in te stappen. Een dure bezigheid. Wat kan je doen om hiermee om te gaan?

Maak ten eerste een langetermijnstrategie met duidelijke doelstellingen. De lange termijn betekent overigens niet dat je die één keer maakt en er daarna nooit meer naar hoeft te kijken. Die evalueer je regelmatig, zodat je de beleggingsdoelstellingen kunt bijsturen als nieuwe feiten dat vereisen. Met dit plan in de hand, kan je vervolgens de afstand tot de gebeurtenissen vergroten. Want hoe dichter je op de bal zit, des te groter de kans dat je meegesleurd wordt door de waan, het verhaal of de emotie van de dag.

Een platform en community als Bitcoin Alpha helpen je hierbij, enerzijds door die ruis voor je weg te nemen en anderzijds door mensen om je heen die je hierin kunnen steunen en van de bagage kunnen voorzien om hier slim(mer) in te worden.

En daarom, Alpha’s, gaan we nu door met de volgende content voor onze Premium Members:

  1. God candle incoming?
  2. De strategie van Gary Gensler
  3. Vitalik doorbreekt Ethereum-impasse