Fragile, handle with care!

Dat staat op de waarschuwingslinten op de foto bovenaan deze News-editie. Het is een referentie naar de staat waarin economieën wereldwijd zich op dit moment bevinden. Als porseleinen kopjes worden ze beschermd tegen stress, schokken, wanorde en andere prikkels. Want als ze vallen, zijn ze kapot, en resteert niets dan scherpe, venijnige scherven.

We kijken daarmee vooruit naar het advies dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Financial Stability Board (FSB) samen aan G20-landen hebben gegeven. De groep vroeg de organisaties aanbevelingen te doen over het beleid rond cryptovaluta en andere decentrale technologieën. Opkomende fenomenen die de meeste G20-leden kopzorgen opleveren.

Wat fragiele, porseleinen kopjes daarmee te maken hebben? Dat lees je zodadelijk. Eerst is het tijd om wat kersverse FUD aan te kaarten.

FTX gaat cryptobezit liquideren?

Op 11 november 2022 vroeg het FTX-conglomeraat faillissement aan bij een rechtbank in de Amerikaanse staat Delaware. Sindsdien werken honderden consultants, advocaten en bestuurders aan het maximaliseren van de opbrengst voor de crediteuren. Onderdeel daarvan is het liquideren van de cryptobezittingen van het bedrijf. Het is onduidelijk hoeveel die nu opleveren, maar in april noemde het bedrijf een totale waarde van 4,3 miljard dollar.

Bron: Een van de ingediende stukken die deel uitmaken van de april-update over de afwikkeling van het faillissement

Volgens diverse influencers en nieuwswebsites hangt hierdoor een grote verkoopgolf boven de markt. Met name over de prijs van Solana worden zorgen geuit. Dat komt omdat de Solana-positie van FTX in januari gewaardeerd werd op 685 miljoen dollar. Wordt de markt daar binnenkort mee overspoeld? De recente prijsdaling van de munt wordt in elk geval aan deze ongerustheid verbonden.

Bron: Presentatie van de curator tijdens de januari-update van het proces

We plaatsen graag wat kanttekeningen bij de bezorgdheid.

Ten eerste is het nog niet zeker of de cryptobezittingen van FTX überhaupt verkocht gaan worden. Eind augustus is daarvoor een plan ingediend en op woensdag 13 september velt de faillissementsrechter daarover zijn oordeel.

Ten tweede bestaat het Solana-bezit van FTX voor het grootste deel uit illiquide munten. Zogeheten vesting-contracten ontgrendelen de aangekochte tegoeden over een periode van zeven jaar. Pas in 2027 verloopt die termijn. De waarde van het liquide deel wordt nu ingeschat op 128 miljoen dollar. FTX kan ervoor kiezen om de vesting-contracten als onderdeel van het verkoopplan van de hand te doen, maar dat heeft logischerwijs geen directe gevolgen voor de koers van de munt.

Ten derde is het zeer onwaarschijnlijk dat de munten die FTX bezit in één keer op de open markt verkocht worden. De impact daarvan kan immers nadelig zijn voor de crediteuren, die zoveel als mogelijk willen terugzien van hun vordering. Daarom bevat het verkoopplan basale regels om de impact op de markt te minimaliseren. Daarnaast is Galaxy Digital gevraagd om het proces te begeleiden. Het inschakelen van een specialist in zogeheten over-the-counter handel suggereert dat FTX zoekt naar deals die buiten de traditionele beurzen worden gesloten.

In FUD – fear, uncertainty and doubt – zit meestal een kern van waarheid. Het is goed mogelijk dat de prestaties van sommige munten tijdelijk beïnvloed worden. Toch is vaak het gevolg van de FUD zelf groter dan de impact van de gebeurtenis waarop die gestoeld is. Dat lijkt ook nu het geval te zijn!

Cryptoverbod werkt niet

Terug naar het advies van het IMF en de FSB.