De eerste week van de strafzaak tegen Sam Bankman-Fried (SBF) zit erop. Direct na het kiezen van de jury zag SBF zijn voormalige vrienden tegen hem getuigen. Gary Wang, mede-oprichter van FTX, speelde daarin een hoofdrol. De sappigste details? Dat, en meer, lees je in deze News.

Winst voor Nederlandse cryptobedrijven

Sinds mei 2020 moeten Nederlandse cryptobedrijven zich bij De Nederlandsche Bank (DNB) registreren. De Europese richtlijn waarop onze antiwitwaswet gebaseerd is, schrijft een betrekkelijk eenvoudige procedure voor. Maar in aanloop naar de opening van zijn registratieloket kozen Financiën en DNB ervoor die procedure ‘aan te kleden’. De registratieplicht werd zo een verkapt en zwaarder vergunningsregime.

Dat ging overigens niet vanzelf. Vanuit de sector is in 2019 en 2020 meermaals aangegeven dat het een slecht idee is. De Raad van State deed er een schepje bovenop, noemde het Nederlandse wetsvoorstel onrechtmatig, en adviseerde af te zien van zo’n aangeklede procedure. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer kwam enkel Fractie-Otten daarop terug. De vragen erover werden door minister Hoekstra als volgt gepareerd: “Het is echt een misverstand dat het kabinet daar niet naar de Raad van State geluisterd zou hebben. Het kabinet heeft dat specifieke punt van de Raad van State gewoon ten volle overgenomen.”

Nederlandse cryptobedrijven komen definitief onder strenger toezicht te staan
Op korte termijn moeten cryptobedrijven zich registreren bij toezichthouder De Nederlandsche Bank: de nieuwe antiwitwaswet is door de Eerste Kamer heen. Opvallend is dat nog twee belangrijke pijnpunten werden aangekaart. Zo werd het een drol met een goud randje.

Drie jaar later staat de sector tegenover de toezichthouder in de rechtbank om dit antwoord van Hoekstra te testen. De rechter oordeelt duidelijk:

Zoals ook [..] de Raad van State [..] heeft opgemerkt, maakt de richtlijn het niet mogelijk om de daarin voorgeschreven registratieplicht vorm te geven als een (verdergaande) vergunningplicht, waarbij er vooraf een toets plaatsvindt of een instelling kan voldoen aan haar Wwft-verplichtingen. Met de thans wettelijk voorgeschreven wijze van beoordeling van registratieverzoeken heeft de registratieplicht echter wel die vorm gekregen.

De rechter acht daarom dat alle toezichtskosten die voortvloeien uit DNB’s extra eisen onrechtmatig in rekening zijn gebracht. Met andere woorden, de toezichthouder stuurde jarenlang te hoge rekeningen aan cryptobedrijven. De betaalde facturen worden gecrediteerd en DNB moet, samen met Financiën, terug naar de tekentafel.

Het is nog onduidelijk of de uitspraak aanleiding is voor vervolgstappen. De uitspraak heeft betrekking op het boekjaar 2021. Tegen de toezichtsrekeningen over 2022 lopen nog bezwaren bij DNB.

Niet meer bulletproof

We gaan verder met de rechtszaak tegen Sam Bankman-Fried.