De prijs van bitcoin schommelt al een tijdje rond de 35.000 dollar. Dat betekent dat we prijstechnisch het tijdperk van fraude en faillissementen achter ons hebben gelaten. Maar in de echte wereld moeten de brokstukken nog worden opgeruimd. Deze week stond de meest spraakmakende daarvan op de agenda. Hoe dat afliep? Dat, en meer, in deze News!

Whitepaper Day

Voordat we terugkijken op het werk van rechters en juristen nemen we tijd voor een feestje. Op 31 oktober werd het 15-jarig jubileum van de bitcoin whitepaper in diverse kringen gevierd. De negen pagina’s aan tekst die Satoshi Nakamoto in 2008 publiceerde, heeft de wereld wellicht vergaander veranderd dan hij destijds durfde te dromen.

In die vijftien jaar is veel gebeurd. Satoshi Nakamoto verdween van het toneel en honderden ontwikkelaars bouwden verder op zijn werk. Ze verbeterden zijn code, losten kritieke bugs op en beslechten ideologische ruzies. Maar bovenal gingen ze op zoek naar toepassingen die bitcoin een vaste plek geven in de (digitale) wereld.

Omdat bitcoin hierdoor in de loop der jaren vele gezichten kreeg, wordt dit jubileum op verschillende manieren gevierd. Natuurlijk is de gigantische prijsstijging onderdeel van de feestvreugde. Maar buiten de financiële bubbel vieren mensen de geboorte van een systeem dat de noodzaak wegneemt om derde partijen te moeten vertrouwen. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat miljoenen mensen die in financiële verdrukking leven een uitvlucht hebben. Dat miljoenen mensen voor het eerst kunnen deelnemen aan een digitale economie. En dat voor miljoenen mensen voor wie het geld écht stuk is een alternatief beschikbaar is.

Zo’n jubileum is een mooi moment om hier even bij stil te staan. Bitcoin heeft weliswaar de fase van massa-adoptie nog niet bereikt, maar zijn meest essentiële functie vervult hij met verve: een levenslijn voor wie hem nodig heeft!

Schuldig bevonden

Het kan je haast niet ontgaan zijn dat Sam Bankman-Fried afgelopen vrijdag veroordeeld is voor miljardenfraude. De oprichter en topman van FTX stond terecht voor zeven strafbare feiten in de categorieën fraude en samenzwering. Na 15 procesdagen had de twaalfkoppige jury slechts vijf uur nodig om Bankman-Fried zevenmaal schuldig te verklaren.

Voor de vergrijpen waaraan Bankman-Fried schuldig is verklaard, kan hij maximaal 115 jaar straf krijgen. In een zitting op 28 maart 2024 velt de rechter daarover zijn oordeel. Bankman-Fried verklaarde vlak na de uitspraak dat hij zijn veroordeling zal aanvechten, maar formeel is daarover nog niets bekend.

Het is natuurlijk niet zo dat de rechter de strafmaat baseert op zijn onderbuikgevoel. Per vergrijp heeft hij een richtlijn om de straf te berekenen.