⚠️ Trigger warning: we gaan het even hebben over Ethereum.

Je herinnert je vast nog dat vrij snel na de lancering van de spot bitcoin ETF’s gesproken werd over een ophanden zijnde aanbodschok. Die heb je in twee varianten. De positieve beschrijft een plotseling verhoogd aanbod en bij de negatieve blijkt de voorraad ineens geslonken. Je begrijpt dat door marktanalisten op het laatste werd gezinspeeld. Dan schiet bij gelijkblijvende of stijgende vraag de prijs omhoog, net zoals de coronapandemie deed met de prijs van hout.

Het gebruik van de term aanbodschok is in de context van de bitcoin ETF’s niet helemaal juist. Daarbij gaat het typisch om een onverwachte en onvoorziene gebeurtenis met een tijdelijke aard. Soms spreekt men daarom ook over een marktverstoring. Een veel gebruikt voorbeeld is de stijging van olieprijzen tijdens de oliecrisis van 1973. Recenter kreeg een negatieve aanbodschok gestalte nadat de Russen de aanval openden op Oekraïne.

Nee, bij bitcoin is de situatie veel eenvoudiger. De bitcoinfondsen zouden voor een extra bron van vraag zorgen op een markt waarin de prijs een pure functie van vraag en aanbod is. Je begrijpt wat er met de prijs gebeurt als de vraag het aanbod overstemt: die stijgt. Met een instroom van in totaal ruim 11,5 miljard dollar – dagelijks is dat gemiddeld 378 miljoen dollar! – hebben de Amerikaanse ETF’s hun functie als prijskatalysator tot dusver met verve vervuld.

Bron: SoSoValue

We gingen het toch over Ethereum hebben? Goed punt. Ook hier gebruiken analisten dezelfde misplaatste analogie om een prijsstijging van ether (ETH) in het vooruitzicht te stellen. Ze zien het aanbod afnemen en de vraag stijgen.

Aan de aanbodzijde wijst men in de eerste plaats op het mechanisme dat er sinds de zomer van 2021 voor zorgt dat een deel van de betaalde transactiekosten onttrokken wordt van het aanbod. Samen met de relatief lage uitgifte van nieuwe ether zorgt dat ervoor dat het totale aantal ether dat in omloop is sindsdien licht gedaald is: -0,35%.

Bron: Glassnode

Er wordt ook gekeken naar het gedrag van de ether-bezitters. Zij lijken vastberaden, aangezien meer dan 50 procent van hun bezit al meer dan 2 jaar onbewogen vaststaat. Daar bovenop is een deel van het totale aanbod vastgezet in smart contracts (38%) en staat een deel ervan vast voor het genereren van staking-rendementen (26%).

Bron: Glassnode

Het aandeel van stakers kan de komende maanden nog stijgen. Ethereum heeft ten opzichte van andere netwerken nog een relatief lage staking ratio, en men verwacht dat de introductie van restaking – jawel, je leest het goed – mensen ertoe aanzet om ook hun ether aan het werk te zetten vanwege de hoge(re) rendementen die dat kan opleveren. Aan EigenLayer, het bekendste restaking-protocol, is al meer dan 5 miljoen ETH toevertrouwd.

Dan de vraagzijde. Die bestaat uit gebruikers die ether nodig hebben om hun transactiekosten te betalen, investeerders die zoeken naar passieve inkomsten, en speculanten die al dan niet goed beredeneerd gokken op een prijsstijging.

De vermeende komst van de spot ether ETF in de Verenigde Staten is de olifant in de vraagkamer. Ether-optimisten stellen dat die er hoe dan ook komt. Is het niet in mei, dan is het wel later dit jaar. Ze plakken vervolgens de prestaties van de bitcoin ETF’s op de introductie van soortgelijke etherfondsen. Alle elementen voor een prijsexplosie zijn aanwezig en dat is de vonk die nodig is.

Meestal eindigt hier de analyse. Wij gaan iets verder en voegen drie ingrediënten toe die het optimistische scenario onzeker maken.

Ten eerste zien we een toezichthouder die via handhaving mandaat probeert te claimen over de Amerikaanse cryptomarkt. Alleen bitcoin lijkt die dans te zijn ontsprongen, want ether valt middenin het vizier van de SEC. Afgelopen week werd via een rechtszaak tegen de toezichthouder bekend dat die al sinds april 2023 onderzoek doet naar “bepaalde effecten, waaronder, en niet beperkt tot ETH”. Je begrijpt dat een deel van de cryptowereld daardoor op zijn achterste benen staat. De publicatie leidde er zelfs toe dat Amerikaanse politici menen dat SEC-voorzitter Gary Gensler hen misleid heeft.

Maar, en daarmee komen we aan bij het tweede ingrediënt, politici als Patrick McHenry vertegenwoordigen slechts een kleine groep van medestanders. De politieke wil om de groei van de cryptowereld in toom te houden is een stuk groter. Met name de Democraten, onder wie de invloedrijke senator Elizabeth Warren, hebben dat hoog op de agenda staan. Een aangezien Gensler door hen is aangesteld, is hun informele zeggenschap over de agenda van de toezichthouder duidelijk voelbaar.

Tenslotte zien we een beweging in de cryptowereld die aan de poten van Ethereum zaagt als ‘enige decentrale wereldcomputer’. Al jaren wordt op technisch niveau gesleuteld aan de infrastructuur waarop smart contracts draaien. De winnende denkrichting is het ontbundelen – in techtaal: modulair maken – van de verschillende functies die een blockchainplatform vervult; het uitvoeren van transacties, het afwikkelen van transacties, het vinden van consensus daarover en het voorzien in de data die daarvoor nodig is. In dit licht werd de lancering van Celestia bijvoorbeeld als belangrijke stap gezien.

Deze modularisering van de infrastructuur betekent links- of rechtsom dat Ethereum er (deel)concurrenten bij krijgt. Bouwers van applicaties hoeven niet langer één platform te kiezen, maar kunnen voor hun specifieke toepassing specifieke tools kiezen, en die bovendien makkelijker verruilen voor anderen als daar een noodzaak voor is. Blijft het ecosysteem rond Ethereum hiervoor de meest populaire?

Enfin, zoals altijd zijn er voors en tegens. In deze context willen wij wel twee voorspellingen doen:

  1. Dit jaar komt er geen spot ether ETF in de VS.
  2. De presidentsverkiezingen zijn doorslaggevend.

Blijven de Democraten aan de macht? Dan blijft de toestand voor de Amerikaanse cryptomarkt benauwd. Voor de gehoopte prijsexplosie blijft de vonk dan uit. Maar wat betreft die hoop: op Polymarket, de grootste decentrale voorspellingsmarkt, staat Trump drie procentpunt voor op Biden.

We gaan door met deze Alpha voor onze Premium Members:

  1. Is dit het meest winstgevende bedrijf ooit?
  2. EigenLayer zwicht voor boze speculanten
  3. Nul is het foute getal