📧
Het kan zijn dat je deze nieuwsbrief dubbel ontvangt. Wegens een probleem met onze mail-service heeft een groot deel van de Alpha's de mail niet gekregen. Daarom verzenden we hem nog een keer.

Wie voor 1990 geboren is, zal het zich nog goed kunnen herinneren: de aanval die op 11 september 2001 plaatsvond op de Verenigde Staten. In totaal werden vier commerciële vliegtuigen gekaapt door 19 terroristen, die daarmee onder andere het World Trade Center in vlogen. Beide torens stortten in door de aanvaring, met duizenden doden als gevolg.

Negen dagen na de aanval stond president George W. Bush achter het spreekgestoelte. Hij sprak zijn land toe terwijl de rest van de wereld aandachtig meekeek. Bijna 23 jaar later willen we daaruit het volgende fragment uitlichten:

“Our response involves far more than instant retaliation and isolated strikes. Americans should not expect one battle, but a lengthy campaign, unlike any other we have ever seen. It may include dramatic strikes, visible on TV, and covert operations, secret even in success. We will starve terrorists of funding, turn them one against another, drive them from place to place, until there is no refuge or no rest. And we will pursue nations that provide aid or safe haven to terrorism. Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists. From this day forward, any nation that continues to harbor or support terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime.
Bron: The White House

Deze gebeurtenis markeert een doorslaggevend moment in de financiële geschiedenis. De Verenigde Staten openen de oorlog tegen terroristen en willen – koste wat kost – hun levensader afsluiten: geld.

De Financial Action Task Force (FATF) werd een belangrijk wapen in deze strijd. Na 9/11 werd de aandacht van deze intergouvernementele organisatie verlegd naar het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. De VS kon als hoofd van de groep zijn agenda uitrollen in de tientallen landen die eraan verbonden zijn.

De financiële wetgeving die anno 2024 banken in de houdgreep heeft, eerlijke ondernemers in de weg zit, en lak heeft aan onschuldpresumptie als grondbeginsel van het (straf)recht is te herleiden naar de ‘aanbevelingen’ die de FATF geeft aan zijn leden. Tussen aanhalingstekens, want via een structuur van straffen en beloningen worden FATF-aanbevelingen vrijwel altijd omgezet naar lokale wetgeving. Doe je er niet aan mee? Dan krijg je te maken met sancties en zwarte lijsten. “Either you are with us, or you are with the terrorists.”

Wie wat onderzoek doet naar het functioneren van de FATF, komt erachter dat er allerlei vraagtekens bij deze ondemocratische organisatie geplaatst worden. De surveillancemaatschappij die ze op het oog heeft, heeft onwenselijke neveneffecten, waaronder financiële uitsluiting, verlies van privacy en een algemene verwatering van mensenrechten. En de effectiviteit van de maatregelen die via de FATF worden opgelegd? Die is grotendeels onbewezen.

In deze context hield de commissie Financiën van de Tweede Kamer afgelopen week een debat over de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Wat enigszins treurig stemt, is de observatie dat alle sprekers de huidige op surveillance gebaseerde wetgeving als gegeven beschouwen, als ware het de enige manier om financiële criminaliteit te bestrijden. Het aantal commissieleden dat met de vuist op tafel slaat om verandering te eisen is nul.

In datzelfde vaarwater ging het Europees Parlement deze week akkoord met een nieuw AML-pakket. Daarmee wordt een Europese witwasautoriteit opgericht (AMLA), worden antiwitwasregels over alle lidstaten heen uniform gemaakt (AMLR), wordt de eis om persoonsgegevens te delen tussen financiële instellingen verbreed naar cryptodienstverleners (TFR), en krijgen lidstaten de opdracht om lokale wetgeving aan te passen aan het nieuwe speelveld (AMLD6).

“Het enige dat overblijft is goedkeuring van de Europese Raad, wat op dit moment slechts een formaliteit lijkt”, schrijft Mauro Halve, compliance-expert bij Amdax. Met bovenstaande in het achterhoofd, was dat voorbaat waarschijnlijk al een voldongen feit.

We gaan door met deze Alpha voor onze Premium Members:

  1. AFM-loket is geopend!
  2. Zijn memecoins funest voor crypto?
  3. VS zet cryptomarkt verder onder druk
  4. Billion dollar zombies
  5. Crypto welkom in het Oosten?