Al jaren houdt deze vraag de Amerikaanse cryptomarkt haar greep. Dat het antwoord op de vraag ontbreekt, was vooral achter de schermen te merken. Zo nu en dan kreeg je er als consument wat van mee. Dan spande beurswaakhond SEC een rechtszaak aan voor het uitgeven van “ongeregistreerde effecten”. Zo’n zaak eindigde stilletjes in een schikking en de wereld draaide door.

💡
Aandeel, effect, security?
Het gaat hier om een groep financiële producten die op de beurs verhandeld worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld obligaties en aandelen in bedrijven, geldmarktfondsen en ETF’s. In de VS spreekt men over securities. Omdat we in deze News de situatie in de VS bespreken, gebruiken we hieronder de Engelse term.

Sinds vorige week is deze greep versterkt. De SEC heeft ’s werelds grootste beurzen aangeklaagd, Coinbase en Binance. In beide aanklachten staat bovenstaande vraag centraal. En nu de SEC zich ontpopt tot agressieve toezichthouder, begint zijn invloed op de Amerikaanse markt steeds meer te voelen als een wurggreep, al dan niet bedoeld om de cryptomarkt te verstikken.

Vorige week maandagmiddag om 17.00 uur maakte Bloomberg bekend dat de Amerikaanse effectentoezichthouder SEC een aanklacht heeft ingediend tegen Binance. In totaal wordt de beurs van 13 misgrijpen beschuldigd, onder meer van het overtreden van effectenregels en het vermengen van klanttegoeden met activa van Binance zelf. Ook Binance-ceo Changpeng Zhao (CZ) is op het matje geroepen.

Dinsdagmiddag om 14.00 uur volgde de tweede aanklacht van de SEC, ditmaal aan het adres van Coinbase. De toezichthouder vindt dat de beurs tegen beter weten in financiële producten heeft aangeboden die geregistreerd moesten worden. De juridische dreigementen die de beurs eind maart hierover ontving zijn nu concreet gemaakt in een formele aanklacht.

Het is belangrijk om deze gebeurtenissen in de juiste context te plaatsen. Daarin zijn de volgende elementen van belang.

(1) De val van FTX. Sindsdien zijn zowel de uitvoerende als de politieke macht in opperste staat van paraatheid. Er zijn grote bedrijven omgevallen en zij stonden erbij en keken ernaar. Alleen al het voorkomen van meer gezichtsverlies is voldoende reden om nu streng en beslist op te treden.

(2) Politieke impasse. Omdat de politiek niet in staat is om snel duidelijkheid te scheppen, neemt de toezichthouder hierin het voortouw. Dat leidt tot het vermaledijde regulation by enforcement. De toezichthouder probeert de markt in het gareel te brengen door op te treden met strenge brieven, formele waarschuwingen en rechtszaken. Op de uitkomst daarvan moet de markt nog jaren wachten, maar de afschrikkende werking heeft direct effect.

(3) Politiek opportunisme. De stilstand van de politiek veroorzaakt paradoxaal genoeg sterke tactische bewegingen in datzelfde werkveld. Populistische politici vullen de ruimte met standpunten die aantrekkelijk zijn voor ontevreden kiezers. Toezichthouders proberen hun toekomstige mandaat veilig te stellen door nu daadkracht te tonen. En de democratische regering gebruikt de impasse om via uitvoerende organen de eigen ideeën te concretiseren. Dat brengt ons bij Operation Choke Point 2.0. Hierachter schuilt een vermeende gecoördineerde en geplande actie van Amerikaanse overheidsorganisaties om de cryptowereld te verstikken. Of dit nu waar is of niet, op dit moment is de situatie dusdanig dat de strop zonder politieke gevolgen erg strak getrokken kan worden.

Maar dat de SEC nu hard schreeuwt, betekent niet dat hij gelijk heeft.