Na de laatste toespraak van Jerome Powell (Fed) lijkt de stemming op financiële markten wat optimistischer geworden. Dat is terug te zien in de prijs van bitcoin en andere assets. Zien we het begin van een nieuwe bullmarkt, of hebben we te maken met een bearmarktrally? Dat, en meer, in deze roundup!

Marktupdate

Na de toespraak van Jerome Powell, baas van de Amerikaanse centrale bank, is het sentiment op de financiële markten wat optimistischer geworden.

Vorige week woensdagavond merkte hij een aantal dingen op:

 • de rente is na deze verhoging ‘neutraal’ wat betekent dat die de economie niet stimuleert en niet remt.
 • de commissie die het monetair beleid bepaalt zal vanaf nu per vergadering bekijken wat met de data van dat moment verstandig is, en niet van tevoren uitspraken doen over wat ze verwachten of hopen te doen.

De markt interpreteerde dat blijkbaar als wat meer dovish dan voorheen.

In de economie pleiten haviken (hawks) voor krapper monetair beleid en sober begrotingsbeleid, zelfs als dat ten koste gaat van de economische groei of de werkgelegenheid. De duiven (doves) leggen de accenten andersom en prefereren een ruimer monetair beleid om de economie te stimuleren omdat ze recessies en werkloosheid een groter probleem vinden dan schulden en inflatie.

De terminologie zien we ook in militaire context, waar de hawks een agressievere houding aannemen en bij een conflict de wapens ter hand nemen, terwijl de doves alles willen doen om te voorkomen dat een conflict escaleert tot een gevecht.

De duif komt vermoedelijk uit het Bijbelse verhaal van Noach, die een duif losliet om erachter te komen of het water al voldoende gezakt was na de grote overstroming. De duif die terugkwam met een olijfblad in haar snavel is een symbool voor de vrede geworden.

Over de havik wordt in de context van oorlogvoering al eeuwen gesproken, in 1798 gebruikte de latere president Thomas Jefferson de term war hawks voor federalisten die graag Frankrijk de oorlog wilden verklaren.

We hebben het in eerdere Alpha’s uitgebreid gehad over de heilige missie van de Fed om de inflatie te bestrijden. Ook als dat ten koste gaat van werkgelegenheid en economische groei. Ook als dat het land in een recessie brengt. Behoorlijk hawkish dus.

En dat de huidige tightening cycle behoorlijk agressief is, zie je als je ‘m vergelijkt met eerdere periodes van renteverhoging, zie de grafiek hieronder.

Bron: The Economist

De opmerkingen van Powell suggereren dat de Fed niet noodzakelijk doorgaat met rente verhogen tot de inflatie zichtbaar omlaag komt, maar ook andere data meeweegt. Wat meer dovish dus.

Sommige heel enthousiaste analisten hadden het al over de Fed Pivot of de Powell Pivot - het moment waarop de Fed de draai maakt van hawkish naar dovish beleid omdat de economie vanaf dat moment beter af zou zijn met stimuleren dan met remmen.

Nu kun je behoorlijk wat aanmerken op de veronderstelling dat het überhaupt een verstandig idee is om de economie te stimuleren en remmen. In een complex systeem kan centrale sturing belangrijke prikkels wegnemen, waardoor (uiteindelijk grote) onevenwichtigheden ontstaan. We schreven hier in Ons geld is stuk uitgebreider over.

Maar dat doen we nu eenmaal - centraal sturen - dus voor onze analyse van de economie en de markt nemen we dat als uitgangspunt.

De markt zegt als het ware: de Fed zal zelf ook in de data zien dat ze de economie in recessie brengen, en begrijpen dat daardoor de inflatie enige tijd later vanzelf omlaag zal komen, en dus de rente minder verhogen dan ze oorspronkelijk dachten, en de rente volgend jaar zelfs verlagen.

Het gevolg is meer risicobereidheid in de markt. De koersen van aandelen en bitcoin stegen.

Hieronder zie je de koers van bitcoin en de belangrijkste Amerikaanse aandelenindexen na de rentebeslissing op 27 juli. Opvallend is overigens dat na de initiële stijging bitcoin het wat laat liggen ten opzichte van aandelen.

Dat het sentiment wat meer risk-on is, zien we ook aan de opvallend goede prestaties van risicovollere crypto-assets, zoals ether en binance coin. Die laatste zette zelfs een all-time high op de borden uitgedrukt in bitcoin.

Er is alleen een klein probleempje: als iedereen weer hoopvol en optimistisch wordt, en de koersen weer stijgen, en mensen weer meer te besteden hebben en gaan uitgeven, dan werkt dat het oorspronkelijke doel van inflatie bestrijden tegen. En dat is dan ook weer niet de bedoeling.

Het wekt daarom geen verbazing dat de afgelopen dagen verschillende Fed-commissarissen in de media komen met wat meer havikachtige teksten.

Neel Kashkari van de Federal Reserve Bank in Minneapolis noemde de inflatie ‘very concerning’ en legde uit dat ze handelen met ‘urgency to get it under control and bring it back down’.

Mary Daly van de Federal Reserve Bank in San Francisco merkte op dat de rente echt nog veel verder verhoogd moet worden, en dat we nog niet eens op neutral rate zitten, want dat ligt boven de 3%.

Ook noemde ze het ‘completely worth it’ dat de arbeidsmarkt afkoelt (en mensen hun baan verliezen) bij het omlaag brengen van de prijzen. Ze merkte daarbij op dat ze persoonlijk weinig merkt van hoge inflatie, wat overigens niet zo gek is met een salaris van 422.900 dollar per jaar.

James Bullard van de Federal Reserve Bank in St. Louis pleitte voor het voortzetten van de snelle renteverhogingen naar 3,75 tot 4 procent aan het eind van dit jaar. En bovendien: ‘there is not going to be a recession in the US’.

Wat hen betreft is er geen reden om de Fed als dovish te interpreteren of 27 juli te zien als Fed Pivot!

De vraag die boven de markt hangt is deze: zien we nu een bearmarktrally of het begin van een nieuwe bullmarkt?

Merk op dat we het hiermee niet (alleen) over de cryptomarkt hebben, maar over de Amerikaanse financiële markten en ten diepste over de Amerikaanse conjunctuurcyclus.

Macro-analist Jurrien Timmer verwoordde het zo: ‘Are we in a new cyclical bull market, or just a bear-market rally? Until the Fed reaches its destination, there will be a limit to how far the market can rise’.

Of de huidige stijging van aandelenkoersen een bearmarktrally of een nieuwe bullmarkt is, zal hoofdzakelijk afhangen van de vraag of de Amerikaanse economie in een recessie terechtkomt, met oplopende werkloosheid, faillissementen en somberheid.

In Europa lijkt een recessie inmiddels onvermijdelijk. De ernst van de situatie van de energievoorziening wordt nog altijd grof onderschat. Onderhoud aan kerncentrales in Frankrijk en problemen met aanvoer van kolen door de lage waterstanden in Duitsland maken het vooruitzicht alleen maar slechter.

De centrale bank van Engeland verhoogde gisteren de rente fors en gaf in de toelichting haar verwachting van de Britse economie: inflatie die verder oploopt naar 13,3 procent in oktober en voor 2025 waarschijnlijk niet terugkomt op 2 procent. En een stevige recessie die in het vierde kwartaal begint en vijf kwartalen duurt.

(Overigens opvallend hoe eerlijk en vrijmoedig de Bank of England was. Heel anders dan de halve waarheid in de woordensoep van de ECB en de Fed. Of, zoals Bloomberg kopt: ‘Bank of England Gives a Lesson in Honest Central Banking’)

Bron: @AndreasSteno

Normaal gesproken daalt de inflatie in een recessie omdat er minder vraag is. Maar de inflatie hier in Europa is grotendeels een (grotendeels onnodig en zelf veroorzaakt) aanbodprobleem van energie en grondstoffen. Stagflatie ligt op de loer: tegelijk hoge inflatie en de economie in recessie.

In Nederland steeg de CPI-inflatie in juli naar 10,3 procent het hoogste punt in 46 jaar. Zonder verlagingen van accijnzen, energieheffingen en btw zou de inflatie nu zelfs 12,5 procent zijn.

Bron: @wbcs99twit

Als we kijken naar hoe het jaarcijfer van de inflatie is opgebouwd, dan zien we in augustus en september 2021 nog twee keer betrekkelijk lage maand-op-maand inflatie: 0,4 en 0,1 procent als ingrediënten van de huidige 10,3 procent (roze stippen in de grafiek hieronder).

Het kost niet veel moeite om die te overtreffen met hogere maand-op-maand stijgingen. En daarna komt de herfst en de winter met alle energierisico die daarbij hoort.

Daarnaast blijft fragmentatie een risico: het uiteenlopen van belangen tussen zuidelijke en noordelijke landen in Europa. Dat manifesteert zich op allerlei vlakken (zoals energie en buitenlandpolitiek) en zeker ook in de economie.

De ECB bestrijdt nu actief het verschil in rentetarieven tussen lidstaten door selectief obligaties te kopen van landen met hogere rente, die daardoor omlaag komt. Hieronder zie je hoe de aankopen over landen verdeeld waren in de juni en juli. Samenvatting: steun van Italië (en Spanje) ten koste van Duitsland (en Nederland).

Een boel risico’s dus, en dan hebben we het nog niet eens gehad over China, waar het ook niet bepaald lekker gaat. Onze verwachting is dat de huidige opleving op de financiële markten tijdelijk is: een bearmarktrally.

Geldt dat dan ook voor bitcoin? Of zou het kunnen zijn dat we daar wel het dieptepunt gehad hebben, en nu aan het begin staan van een nieuwe bullmarkt?

We bespreken twee redenen waarom we denken van niet.

Ten eerste de timing van de economische cyclus. Diverse analisten wezen al eens op de verhouding tussen de toppen en bodems van de bitcoincyclus en de PMI-cyclus van de Amerikaanse economie. Hieronder zie je dat de bodem van bitcoin (stippellijn) steeds grofweg halverwege de daling van de PMI’s (grijs vlak) valt.

RealVision-oprichter Raoul Pal suggereert dat dit komt omdat global M2 - de wereldwijde geldhoeveelheid - de belangrijkste driver is van de marktwaarde van crypto-assets. En de ISM (die de PMI-cijfers rapporteert) loopt daar 16 maanden op voor.

Zijn hypothese: zien we een top in de PMI’s, dan zien we zo’n 16 maanden later een bodem in de wereldwijde geldhoeveelheid, en dus een bodem in de cryptomarkt. De PMI piekte in mei 2021, en 16 maanden later is september 2022.

Dan zou juni 2022 wat aan de vroege kant zijn voor de cyclische bodem, maar wel passen. Maar het duurt dan wel nog telkens enige tijd voordat de periode van consolidatie rond de bodem-koers overgaat in een nieuwe bullmarkt.

Bron: @RaoulGMI

Ten tweede de activiteit in de cryptomarkt. In een bullmarkt zien we doorgaans bovengemiddelde en toenemende activiteit. Meer gebruikers, adressen, transacties, transactiekosten, wachttijd in de mempool, enzovoorts.

Glassnode bestudeerde deze week metrics die hier iets over kunnen zeggen, en concludeerde: ‘current network activity suggests that there remains little influx of new demand as yet’.

Bron: Glassnode

In deze context is het interessant om ook naar ethereum te kijken, omdat activiteit van consumenten daar mogelijk eerder te zien is. Omdat bij ethereum de blocks wel altijd vol zitten, kijken we daar naar transactiekosten.

Helaas, ook daar ontbreekt het aan een opleving van activiteit, en Glassnode concludeert: ‘there has not been an influx of new usage, and overall, the Ethereum is at a multi-year low in relative activity’.

Bron: Glassnode

Ons basisscenario blijft daarom dat we ook voor bitcoin en de bredere cryptomarkt nu een bearmarktrally zien, en dat we later in het derde kwartaal opnieuw zwakte zullen zien.

Dat betekent niet dat het noodzakelijk is dat we nog een lagere bodem krijgen. We hebben in eerdere Roundups laten zien dat we al capitulatie hebben gezien die in omvang vergelijkbaar is met eerdere bearmarkten. Het is echter wel mogelijk dat we koersen onder de 17.500 krijgen.

Investeerders die op zoek zijn naar meer comfort bij de timing voor hun aankoop voor de komende 3+ jaar zouden kunnen kijken naar een volgende checklist:

 • Toenemende activiteit op de blockchain (active entities, transactions per second, transaction fees per block)
 • SOPR boven de 1 na een test van SOPR=1
 • Het risico van materialisatie van een recessie is weg, o.a. doordat aandelen en andere risk assets dat verwerkt hebben in (lagere) koersen
 • Fed komt aan het eind van de serie renteverhogingen (inflatie daalt en/of werkloosheid stijgt)

Onder die omstandigheden zijn zowel de macro-economische context als de bitcoinmarkt rijp voor het begin van een nieuwe bullmarkt. Dan zal de wereldwijde geldhoeveelheid spoedig weer gaan groeien, en alleen de mensen die vertrouwen hebben in bitcoin zijn overgebleven.

Bij elke koers onder de 30.000 dollar is de risk/reward dan goed. Of we onder die omstandigheden nog een keer de kans krijgen om onder de 20.000 dollar te kopen? Dat moeten we afwachten!

In de echokamer

We werpen deze week een blik op wat er in de echokamer – de ruimte op Twitter waarin bitcoin centraal staat – het meest resoneerde.

Afgelopen dinsdag bereikte het geluid van de bitcoinmaximalist voor het eerst in de geschiedenis een groot publiek. In de New York Times verscheen een artikel waarin Cory Klippsten, oprichter van Swan Bitcoin, zijn verhaal mocht doen, met daarin onder andere de takeaway dat bitcoin heel wat anders is dan de ‘crypto’markt waar veelvuldig over geschreven wordt.

Veel aandacht ging ook uit naar het bericht dat Riot Blockchain, een grote miner gevestigd in Texas, afgelopen maand een belangrijke rol heeft gespeeld in het balanceren van het Texaanse stroomnet door haar miners op verzoek uit te schakelen. Daarmee heeft het bedrijf maar liefst 9,5 miljoen dollar aan stroomkrediet verdiend, waarmee het de maand augustus nagenoeg zonder stroomkosten kan doorkomen. Het is een mooi voorbeeld van de manier waarop bitcoinmining een constructieve en synergetische bijdrage kan leveren aan het functioneren van belangrijke infrastructuur. In hoeverre de Texaanse business case naar andere staten of werelddelen gekopieerd kan worden, is onbekend.

De meeste aandacht werd gegrepen door... wait for it... Celsius. Deze week is een lijst van alle crediteuren (PDF) online gekomen, en dat levert wat tumult op. Zo blijkt dat diverse Servische overheidsorganisaties aan het faillissement zijn blootgesteld. Dat ook het World Economic Forum op de lijst staat, werkt bij de grootste groep bitcoiners op de lachspieren. Ga je zelf ook door de lijst met entiteiten heen? We zijn benieuwd wat jou daarin het meeste opvalt. Laat het weten in een reactie!

Als runner up noemen we de uitkomst van de rechtszaak die Craig Wright (BSV-hoofdman) tegen Peter McCormack (What Bitcoin Did-oprichter) heeft aangespannen. Craig Wright is in het gelijk gesteld, en heeft daarmee maar liefst recht op een schadevergoeding van... 1 Engelse pond. De rechter neemt het Craig Wright kwalijk dat hij valse informatie heeft ingebracht. Dat hij in het gelijk is gesteld, zegt overigens niet zoveel: er is in deze zaak niet aan waarheidsvinding gedaan.

Kijk-, lees-, en luistertips

Podcast: 'Komt bitcoin deze crash te boven?'

Bij de Cryptocast van BNR vond deze week een hereniging plaats van twee oudgedienden in de Nederlandstalige bitcoinwereld: Paul Buitink en Tuur Demeester. Wist je dat Paul al in 2013 de podcast ‘De week van bitcoin’ produceerde? Daarin kwam Tuur ook langs, en negen jaar later bespreken ze onder leiding van Herbert Blankesteijn de bitcoinmarkt opnieuw. Ze praten over de spectaculaire crash op de cryptomarkt, hoe capitulatie voelt, El Salvador en de staat van onze economie.

231 B: Overleeft Bitcoin deze crash? Met Tuur Demeester
Het zijn zware weken in de cryptowereld. Hoog tijd om daarom weer eens in gesprek te gaan met een oude bekende. Met Tuur Demeester praten we bij over de spectaculaire crash op de cryptomarkt, hoe capitulatie voelt, El Salvador en de staat van onze economie. Ook blikken we met co-host Paul Buitink te…

Podcast: 'Hoe komt het dat de dollar zo sterk is?'

De meeste mensen hebben het wel gemerkt: als je tegenwoordig iets wil betalen in dollars, worden er net zo veel (of soms zelf net iets meer) euro's van je bankrekening afgeschreven. Dat is even schrikken, we waren natuurlijk altijd gewend lekker goedkoop te kunnen shoppen in Amerika. Hoe komt het dat die dollar zo gestegen is ten opzichte van andere valuta? Luister deze podcast en binnen 45 minuten weet je het.

What’s behind the dollar’s strength?
Our podcast on markets, the economy and business. This week, what a strong US dollar says about its status as the world’s reserve currency

Podcast: 'De man achter Coinbase'

Coinbase: iedereen kent ze, maar de meningen over het bedrijf zijn verdeeld. Dat komt in zekere mate door de CEO, Brian Armstrong. Zo veranderde het bedrijf door de jaren heen in een exchange waar steeds meer cryptocurrencies gelist werden. Daarnaast haalde hij het nieuws door politiek te verbieden op de werkvloer en door een gedeelte van zijn personeel te ontslaan. Wat je er ook van de beste man mag vinden, genoeg redenen om te luisteren.

#307 – Brian Armstrong: Coinbase, Cryptocurrency, and Government Regulation | Lex Fridman Podcast
Brian Armstrong is the CEO of Coinbase. Please support this podcast by checking out our sponsors: – Audible: https://audible.com/lex – Skiff: https://skiff.org/lex – BiOptimizers: http://www.magbreakthrough.com/lex to get 10% off – Fundrise: https://fundrise.com/lex – Athletic Greens: https://athlet…

Artikel: 'De ultieme gids over Rollups'

Heb je even? We kwamen deze week dit artikel tegen over Rollups. Rollups zijn een manier om een blockchain te laten schalen. Dit gebeurt door verschillende transacties op te rollen in 1 transactie, die naar de blockchain gestuurd wordt. Dit leidt tot (zoals gezegd) hogere schaalbaarheid maar ook tot minder kosten. Dit artikel gaat vooral over Ethereum en de manier waarop ze deze technologie willen implementeren.

Podcast: 'De eurodollar een ponzisysteem?'

“Dit is in wezen een ponzischema. Dat er meer schulden zijn dan dollars in omloop, betekent dat die schulden nooit volledig kunnen worden afbetaald. Het systeem is niet ontworpen om ooit te eindigen... het kan alleen maar groeien”, aldus Lyn Alden in gesprek met Peter McCormack. Een aflevering die het luisteren meer dan waard is, met onderwerpen als het eurodollarsysteem, de rol van centrale banken, monetaire verruiming, schulden, inflatie, en deflatie.

Deze onderwerpen zijn eerder in de show van Peter McCormack ook langsgekomen in een gesprek met Jeff Snider. Jeff en Lyn zijn het over veel eens, maar verschillen van mening over de manier waarop een recessie bestreden moet worden. Als je warm loopt voor deze materie, is het leuk om deze afleveringen achter elkaar te beluisteren.

Eurodollar & The Money Printer with Lyn Alden — What Bitcoin Did with Peter McCormack — Overcast
Everything You Know About the Economy is Wrong with Jeff Snider — What Bitcoin Did with Peter McCormack — Overcast

In het kort

Op maandag 1 augustus was het een feestdag in de bitcoinwereld: Bitcoin Independence Day. Precies 5 jaar geleden won de particuliere bitcoiner, de doodgewone gebruiker, een hoog opgelopen conflict over de vraag of bitcoin’s blocks groter moesten worden of niet; The Blocksize War.

Achter deze term gaat een controversiële interne strijd schuil. In de periode van 2015 tot 2017 ontstond er discussie over het aanpassen van de regels van het bitcoinnetwerk; het protocol. Een schijnbaar technisch detail vormde de basis voor het verankeren van de ware identiteit van bitcoin: een gedecentraliseerd netwerk, immuun tegen beïnvloeding en controle van en door één of enkele machtige spelers. Dat zit zo.

Centraal in de strijd stond de verwerkingscapaciteit van het bitcoinnetwerk, met als uitgangspunt dat die omhoog moest. Het ligt dan voor de hand om de blockgrootte te verhogen, zodat er meer transacties in passen. Maar, omdat dat zwaardere eisen aan de deelnemende nodes stelt, zet dat decentralisatie onder druk. Zo ontstonden er twee kampen: de big blockers en de small blockers.

Al snel werd duidelijk dat de strijd meer behelsde dan enkel de protocolwijziging. Het ging ook over de manier waarop het bitcoinprotocol gewijzigd mag worden, het belang van nodes in het netwerk, wat ‘normale’ gebruikers eigenlijk te zeggen hebben, en met welke termijn in het achterhoofd gedacht moet worden bij de doorontwikkeling van bitcoin.

Vanuit het kamp van ontwikkelaars kwam een voorstel om de strijd te beslechten. De term Segregated Witness (SegWit) verscheen in die context voor het eerst. Door de gegevens van transacties en handtekeningen van elkaar te splitsen, ontstond meer ruimte in een block en werd de basis gelegd voor toekomstige snelheidsverbeteringen.

Voor een deel van de big blockers was dit niet genoeg. Zo kwam het dat een aantal grote en invloedrijke mining pools bij elkaar kwamen om samen een andere beslissing voor te bereiden: de invoering van SegWit én de verhoging van de blockgrootte van 1MB naar 2MB. Vanwege die verdubbeling werd dit voorstel SegWit2x genoemd, en de onderling gemaakte afspraak staat nu bekend als de New York Agreement.

De impasse tussen miners en developers leidde tot de opkomst van een derde groep belanghebbenden: de gebruikers zelf. De term ‘User Activated Soft Fork’ (UASF) was geboren, oftewel een upgrade van het protocol afgedwongen door gebruikers van bitcoinwallets. Uit angst voor centralisatie naar een handjevol machtige miners zetten de gebruikers een streep: ze boycotten de blocks van miners die niet meedoen aan het voorstel van de developers.

Het bleek doorslaggevend. De gebruikers van het netwerk stemden met hun voeten, en zetten daarmee de machtige miners, hun interne en besloten politiek incluis, buitenspel. Een klein deel van de big blockers koos eieren voor hun geld, en splitste alsnog af van het bitcoinnetwerk: Bitcoin Cash (BCH) was een feit.

Het resultaat van deze episode is dat binnen de bitcoingemeenschap de focus op decentralisatie en censuurbestendigheid extreem scherp is geworden. Je kunt een boel geld hebben, een groot bedrijf, of aanzien in de politiek: eigenhandig het bitcoinprotocol aanpassen gaat je niet lukken. En daarom: Bitcoin Independence Day.

The Battle For Bitcoin: The Network’s First Major Civil War
Samson Mow recounts the Blocksize War between Big and Small Blockers and takes stock of the companies on the losing side of Bitcoin’s first civil war.

We gaan verder naar het nieuws van deze week:

 • Michael Saylor is niet langer de CEO van MicroStrategy. Maar geen zorgen, hij heeft die stap juist gezet om beter voor de bitcoinreserves van zijn bedrijf te kunnen zorgen. Hij blijft onderdeel van het uitvoerend bestuur, en stelt zich in zijn nieuwe rol meer (en/of uitsluitend) te richten op bitcoin.
 • Vermogensreus BlackRock gaat samenwerken met Coinbase. Omdat BlackRock meer dan 10 biljoen dollar onder beheer heeft, spreekt men over een ‘baanbrekende ontwikkeling’. De toegang tot bitcoin voor institutionele spelers zou zo een stuk laagdrempeliger moeten worden. Of en wanneer die over de drempel stappen, moeten we nog zien.
 • Een comité van het Amerikaanse Senaat wil bitcoin expliciet classificeren als ‘digitale grondstof’, een commodity waarop door het CFTC toezicht gehouden moet worden. Het wetsvoorstel trekt ook een dikke streep tussen effecten en digitale commodities, en maakt duidelijk waar de SEC en waar de CFTC voor verantwoordelijk zijn. Het wetsvoorstel lijkt breed gedragen, maar het is afwachten of het zonder kleerscheuren door alle procedures heen komt.
 • We maken een uitstapje naar Solana. Deze week ontstond grote ophef op Twitter omdat wallets van Solana-gebruikers op onverklaarbare wijze werden leeggetrokken. Na een zoektocht waarbij de hele Solana-gemeenschap betrokken was, bleek het om een grove fout van de ontwikkelaars van de wallet Slope te gaan. Bij het installeren van de wallet werden private keys zonder versleuteling weggeschreven in een log, waar kwaadwillenden overduidelijk toegang toe hadden.
 • Nu we het toch over Solana hebben, kunnen we deze ook wel even meepakken. CoinDesk heeft de werkwijze van de Macalinao-broers onthuld. De broers gebruikten een web van nepidentiteiten om de illusie te creëren van een brede en actieve gemeenschap van ontwikkelaars. Ze bouwden protocollen met als doel het hergebruiken van ingebracht kapitaal, om de zogeheten total value locked (TVL) kunstmatig te verhogen. Volgens CoinDesk waren de broers zo goed voor 7,5 miljard dollar van Solana’s hoogst gemeten TVL van 10,5 miljard.
 • Snel terug naar bitcoin. In het meest recente vooruitzicht op de bitcoinmarkt van Bloomberg (PDF), schrijven analisten dat “bitcoin het best presterende asset is sinds de oprichting ervan”, en dat “ze denken dat meer van hetzelfde in het verschiet ligt, vooral omdat het misschien gaat functioneren als belangrijk en wereldwijd onderpand, met resultaten die beter aansluiten bij staatsobligaties of goud”.
 • Het lightningnetwerk heeft een nieuwe ATH bereikt in termen van beschikbare capaciteit (in bitcoin). Wat opvalt is dat die capaciteit juist in bearmarkten lijkt te groeien. Wellicht heeft dat te maken met een overgang van het sentiment van speculatie naar testen en bouwen.
 • In het eerste halfjaar van 2022 is er maar liefst 30 miljard dollar opgehaald door partijen in de cryptosector. Dat is al meer dan in heel 2021 is ingezameld, ondanks de bearmarkt. DeFi heeft het met een half miljard relatief slecht gedaan. Binnen NFT’s is gaming met 4 miljard dollar de grootste, en over de hele linie ging het meeste geld naar exchanges; zij haalden 10,3 miljard dollar op in de eerste zes maanden van dit jaar.

Meme van de week

Tja, daar kon conman Craig Wright op wachten, natuurlijk ;-)

Ten slotte

Gefeliciteerd, je bent weer helemaal bij. Heb je zelf iets gezien, gehoord, of gelezen wat je het noemen waard vond? Of is er een onderwerp waar je graag meer over weten wilt? Laat je horen in de reacties, of stuur een e-mail. We maken er graag werk van.

Groet, fijn weekend,
Peter, Bert, en Bart