De woorden van Jerome Powell deze week waren geen waarschuwingsschoten. De beste man schiet inmiddels met scherp en kondigde de derde opeenvolgende jumbo rate hike aan (75 basispunten). De vraag is natuurlijk: is dat genoeg? Bert zat voor de buis en legde elk woord van de FED voorzitter onder zijn vergrootglas. In de marktupdate lees je de uitkomst van die activiteit. Verder natuurlijk zoals elke week een update uit de crypto-echokamer op Twitter, de laatste nieuwtjes en de lees- en luistertips. Veel plezier!

Marktupdate

Good afternoon. My colleagues and I are strongly committed to bringing inflation back down to our 2 percent goal.

Met deze woorden begon Jerome Powell gisteren zijn toespraak na de derde opeenvolgende renteverhoging met 75 basispunten. Als voorzitter van de Federal Reserve sprak hij in juni ook de aanwezige journalisten toe, maar schatte toen nog in dat een verhoging van 0,75 procentpunt zeldzaam zou zijn.

Dit jaar is de Amerikaanse beleidsrente in totaal al met 300 basispunten verhoogd, van een bovengrens van 0,25 procent naar 3,25 procent.

Het doel is om de inflatie te verlagen door de economie af te koelen. Dat werkt als volgt. De Fed verhoogt de beleidsrente. Andere rentes op de obligatiemarkten stijgen daardoor ook. Hierdoor wordt het minder aantrekkelijk om te lenen voor consumptie of investering. Hierdoor daalt de vraag en dus ook de prijzen.

Powell beschreef dit proces met de volgende keten: Policy decisions → Financial conditions → Economic activity → Inflation.

Voor de economie kijkt men voor het beoordelen van de financial conditions naar het niveau van de rente ten opzichte van een niveau waarop de rente wordt geacht neutraal te zijn, en niet te remmen en niet te stimuleren.

Jerome Powell schat in dat we na deze renteverhoging nét op restrictive grondgebied gekomen zijn: we geven geen gas meer en raken nu heel lichtjes de rem aan.

We’ve just moved, I think, into the very lowest level of what might be restrictive.

We zijn er nog lang niet, was zijn boodschap. We moeten eerst de rem veel verder indrukken - hogere rente dus - en daar voor lange tijd blijven.

We’ll need to bring our our funds rate to a restrictive level and to keep it there for some time

Dit raakt de financiële markten op verschillende manieren. Zowel de niveau van de rente als de snelheid waarmee die verandert hebben een uitwerking. Rechtstreeks, bijvoorbeeld via waarderingen van bedrijven, maar ook met grote vertraging via afnemende economische activiteit.

Ook bitcoin - en in het kielzog de hele cryptomarkt - is gevoelig voor financial conditions en economic activity. Dat is de reden dan analisten soms de bitcoinkoers naast de reële rente of de geldhoeveelheid leggen, of naast de PMI-cijfers.

Je kunt je afvragen of het toeval is dat de bearmarkt van bitcoin gelijk loopt met de macro-economische tegenwind. Zou een bruisende bullmarkt deze omstandigheden overstemmen?

Dat zou best kunnen, en er is iets voor te zeggen. Immers, bullmarkten zijn het gevolg van een plotselinge toename in adoptie. En waarom zou de sprongsgewijze adoptie per se gelijk moeten lopen met de conjunctuurcyclus? Hoe het ook zij: feit is dat het nu samenvalt. Overigens niet alleen bij bitcoin, ook andere snel groeiende technologieën zitten in een stevige bearmarkt.

Dat betekent dat we de macro-economische omstandigheden goed moeten volgen, willen we een zinvolle verwachting kunnen uitspreken over de cryptomarkt.

Terug naar Powell dus, om te horen wat hij verwacht van de toekomst.

Het hoofdthema is dat inflatie omlaag moet. De vrees is dat als dat niet snel gebeurt, dat hoge inflatie geworteld raakt in het economisch denken van huishoudens en bedrijven. En dan duurt het veel langer en kost het veel meer om inflatie alsnog omlaag te krijgen.

If the concept of high inflation becomes entrenched in people’s economic thinking about their decisions, then the cost of getting back to price stability just rises

De renteverhogingen tot nu toe hebben al effect. Powell vertelde tevreden over afgenomen economische groei, lagere consumentenbestedingen, een zwakkere woningmarkt en lagere groeiverwachtingen. Alleen de arbeidsmarkt werkt maar niet mee. Die blijft krap.

Despite the slowdown in growth, the labor market has remained extremely tight with the unemployment rate near a 50-year low, job vacancies near historical highs, and wage growth elevated.

De arbeidsmarkt is uit balans, er is meer vraag naar werkers dan aanbod van beschikbare arbeidskrachten. Powell ziet dat als een sleutel tot lagere inflatie, omdat loongroei lastig te beteugelen is.

David Rosenberg merkt op dat de door de Fed verwachte stijging van werkloosheid van 90 basispunten tot nu toe altijd gepaard ging met een recessie.

Bron: Twitter

Is het deze keer anders? Wellicht (door corona bijvoorbeeld). Maar de vraag of Powell met zijn stormachtige reeks verhogingen de boel niet kapot maakt kwam op allerlei manieren terug. Al in de inleiding liet Powell zien dat hij zich ervan bewust was:

At some point, as the stance of monetary policy tightens further, it will become appropriate to slow the pace of increases, while we assess how our accumulative policy adjustments are affecting the economy and inflation.

Er komt een punt waarop we rustig aan moeten doen om te kijken of we al ver genoeg zijn. Later gaf hij een hint over waar hij op let:

We’ll want to see growth continuing to run below trend. We want to see movements in the labor market showing a return to a better balance between supply and demand. And ultimately we want to see clear evidence that inflation is moving back down to 2%.

‘Duidelijk bewijs dat de inflatie op weg is naar 2 procent’, nou daar zijn we nog niet. En daar is meer pijn voor nodig, zo liet Powell weten namens het voltallige team van Fed-commissarissen.

De dot-plot, het schema waarin zij hun verwachtingen over de toekomstige beleidsrente afbeelden, suggereert dat de rente dit jaar nog stijgt van 3,25 naar 4,5 procent en daarna een jaar lang hoog blijft.

Bron: Bloomberg

Dat komt aardig overeen met hoe de markt de rente heeft ingeprijsd, hieronder afgeleid uit de Fed Funds futures. Het hoogste punt in de grafiek hierboven noemen we de terminal rate, het eindpunt van deze hiking cycle.  De markt denkt nu aan 4,6 procent.

Bron: @biancoresearch

Dit gaat pijn doen, erkent Powell, maar de inflatie niet onder controle krijgen doet nog veel meer pijn.

Nonetheless, we’re committed to getting inflation back down to 2% because we think that a failure to restore price stability would mean far greater pain later on.

Hier past onderstaande tweet van oud-directeur van De Nederlandsche Bank Lex Hoogduin goed bij:

Bron: Twitter

Hoe groot Powells empathie ook is voor de mensen die pijn lijden, en hoe transparant en oprecht hij ook is in het onderkennen van de risico’s, de kern van Powells betoog is dit: ‘Trust me, it will be enough’.

“And let let me say, you know, we we’ve written down what we think is is a plausible path for the federal funds rate. The path that we actually execute will be enough. It will be enough to restore price stability.”

Macro-analist @MacroAlf zet de woorden van Powell in het filmpje bij deze tweet naast die van Mario Draghi, die in 2012 iets soortgelijks zei over de euro: ‘The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.

Waar men in de VS nog de optie open houdt dat de inflatie zonder recessie bedwongen wordt, of anders met een lichte recessie, in Europa ziet het minder rooskleurig uit.

Deutsche Bank verwacht in Duitsland inmiddels een economische krimp van 3,5 procent in 2023. Een dikke recessie dus. En ook ECB-directielid Isabel Schnabel houdt daar rekening mee: ‘[a recession] may be unavoidable’.

Voor ons in West-Europa wacht vermoedelijk een stevige winter, zowel in de cryptomarkt (en meer algemeen voor alle risk assets) als in de Europese economie en maatschappij.

Tot nu toe zijn de dalingen op de aandelenmarkten opmerkelijk ordelijk. Er is beslist geen garantie dat dat zo blijft. In dat geval zou ook de bearmarkt voor bitcoin en andere crypto-assets zich nog verder kunnen verdiepen.

Op dit moment staat de bitcoinkoers aan de onderkant van het prijsbereik waar we sinds de Celsius-crash inzitten. Afgelopen woensdag zagen we de laagste dagsluiting sinds december 2020, op 18.400 dollar.

De bitcoinkoers in de afgelopen 6 maanden

Je ziet in de afgelopen week de realized price iets dalen. Dat betekent dat ook deze week opnieuw verliezen zijn gerealiseerd. Er is on-chain bitcoin verstuurd van de ene naar de andere entiteit voor een lagere koers dan waar het voor is ontvangen.

Dat is een patroon dat past bij het midden van een bearmarkt. Een grootschalige capitulatie heeft ons hier gebracht, te zien aan hoge realized losses. Nu staat een groot deel van de markt onder water, te zien aan een MVRV onder de 1, zie hieronder.

Bron: Bitcoin Magazine Pro

Langzaam worden er kleine beetjes tegen verlies verkocht, soms gedwongen, soms omdat men de moed opgeeft. Deze periode onder of rond de realized price duurde in vorige bearmarkten grofweg tussen de 6 en 12 maanden, zie de grafiek hieronder.

Bron: Bitcoin Magazine Pro

In termen van ‘onderwater staan’ kan de koers best nog een stapje lager zonder dat het met eerder bearmarkten uit de toon valt. Maar net zoals de bullmarkt minder hoog ging dan eerder, is het geen noodzaak dat de koers een stap lager maakt.

Laten we naast het sombere (maar realistische!) scenario ook een wat positiever scenario zetten. Een knallende nieuwe bullmarkt hoeven we niet te verwachten in de komende zes maanden. Maar dat betekent niet dat het alleen maar omlaag kan.

In een bearmarkt volgt na de fase van capitulatie, met paniek en gedwongen verkopen, meestal een langere fase van onverschilligheid. Lage volumes en weinig aandacht voor de markt, sector of asset.

In die fase ligt de bodem duidelijk achter ons, maar is er nog onvoldoende interesse voor een volgende bullmarkt. In onderstaande grafiek is dat de periode na de bodemvorming in het groene vakje, en terug in de grijze kom.

In deze bearmarkt zou dat kunnen gebeuren nadat de Fed vindt dat het tijd is om een pauze in te lassen, op 14 december of 27 januari bijvoorbeeld. Dan ontstaat er wellicht ruimte voor herstel voor risk assets. In deze bearmarkt zou dat een langere periode tussen 30.000 en 50.000 dollar kunnen betekenen. Nog ruim onder de vorige all-time high, maar beslist zonniger dan hoe we er nu voor staan.

Bearmarkten in bitcoin (2015, 2019, 2022)

In de echokamer

Politieke beïnvloeding is een hot topic de afgelopen weken. Dat is niet alleen te merken aan het gedrag van sommige Amerikaanse congresleden, die soms opmerkelijk gepolariseerde standpunten innemen, maar ook aan de inspanningen van cryptobedrijven, die veel explicieter dan voorheen hun standpunten bekendmaken. Deze week liet Brian Armstrong, de baas van Coinbase, zich in de kaarten kijken met een uitspraak over een van de manieren waarop hij politici in beweging wil krijgen: met FOMO.

Nu is het natuurlijk onterecht om het argument van Armstrong tot een simpele emotie te reduceren. Het is daadwerkelijk een risico dat grote technologische ontwikkelingen voorbijgaan aan een jurisdictie. Zo kijkt men in Europa nog altijd met frustratie terug op de dotcom-boot die nooit bij ons aanmeerde. De gevolgen daarvan zijn nog altijd zichtbaar in de tech-industrie. En dus, als je gelooft dat decentrale technologieën blijvend zijn, is het onverstandig om beleid te schrijven waarmee je jezelf buitenspel zet. Je zorgt dan juist voor een aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat.

Over het omarmen van een nieuwe technologie gesproken: in Rusland lijkt men de deur open te zetten voor bitcoinminers. Diverse bronnen suggereren dat Rusland de industrie legaliseert, en stuurt daarbij aan op locaties met een overschot aan energie. “Let them earn money”, zou de voorzitter van het Russische comité Financiën gezegd hebben.

De berichtgeving is op Twitter veelvuldig gedeeld en wordt gezien als positieve ontwikkeling. Daar tegenover staat het risico dat het leidt tot aanvullende maatregelen in het Westen aan het adres van de Russen. Zo nemen de zorgen van het Amerikaanse ministerie van Financiën toe dat Rusland via cryptovaluta’s sancties omzeilt. Kleine kans dat dit de houding van het Westen ten aanzien van bitcoin op korte termijn verbetert.

Michael Saylor is iemand die zich hierover geen enkele zorgen maakt. Voor hem zijn dergelijke spanningen transitory en is er maar één uitkomst: bitcoin gaat diep verweven worden met traditionele financiële systeem. ‘Zijn’ MicroStrategy heeft deze week daarom de bitcoinkluis aangevuld met 301 BTC. Dat kostte het bedrijf een kleine 6 miljoen dollar. Het saldo van de kluis staat met de nieuwe aankoop op 130.000 BTC.

Toevallig, of niet, bleek deze week een tweet van Bloomberg populair die het contrast aangeeft tussen de denkwijze van een bitcoin bull en een bitcoin bear. Het zakennetwerk beschrijft bitcoin als tulpenbol, met als aanleiding de reactie van de bitcoinprijs op de rentebesluiten van de Fed.

De Bloomberg-journalist die verantwoordelijk is voor deze uitspraak halen we graag terug uit 2014 naar het nu, met als verplichte leerstof het archief van bitcoinbegrafenissen dat sinds 2010 bijgehouden wordt. De serieuze(re) versie van onze reactie erop lees je hier:

‘Bitcoin is maar een irrationele bubbel, een zeepbel’
De prijs van bitcoin is in 12 jaar tijd flink gestegen. Voor sommige mensen is dat onbegrijpelijk. Volgens hen is er sprake van een irrationele bubbel, een zeepbel, die ieder moment kan klappen. Een snelle implosie, die niets overlaat. Hebben zij het bij het juiste eind?

Sluiten we af met de rechtszaak die een deel van de bitcoingemeenschap bezig heeft gehouden afgelopen week: Hodlonaut versus Wright. Afgelopen woensdag was de laatste dag van de zitting waarop beide partijen tijd en ruimte kregen voor een slotpleidooi. Dat leverde geen nieuwe informatie op, maar volgens oog- en oorgetuigen was de op hoog tempo samengevatte lijst van misstanden indrukwekkend.

Dat de laatste zitting heeft plaatsgevonden, betekent voor Hodlonaut dat hij langzaamaan weer actiever kan worden in de publieke ruimte. Hij blikt op Twitter terug op een “sterke zaak” en ontving voor zijn vastberadenheid veel bijval en steunbetuigingen:

We horen je denken: en de uitspraak dan? Die volgt later, vermoedelijk begin november. We hopen op een uitkomst waarmee dit theaterstuk voor eens en voor altijd afgesloten is, maar zijn bang dat de Wright-voorstelling beter vergelijkbaar is met Soldaat van Oranje: telkens als je denkt dat het einde bereikt is, volgt weer een nieuwe editie.

Kijk-, lees-, en luistertips

Podcast: Is bitcoin onderdeel van de oplossing van het klimaatprobleem?

Het energieverbruik van bitcoin is een hot topic. Zeker met de overgang van ethereum naar het meer energiezuinige proof-of-stake laaide de discussie op. Ook in deze nieuwsbrief hebben we er al vaker over gesproken. Onze eigen Bert verving Herbert deze week als host in de cryptocast, om daar samen met Danny Oosterveer en Krijn Soeteman te praten over de positieve impact die bitcoin mining kan hebben op het klimaat.

Crypto Update: 160 miljoen gestolen bij DeFi-platform Wintermute
Cryptocurrency are here to stay. Herbert Blankesteijn navigeert je wekelijks door al het cryptonieuws. Langs fans en haters, hypes en trends, winst en verlies.
238 B: Is Bitcoin onderdeel van de oplossing van het klimaatprobleem?
Cryptocurrency are here to stay. Herbert Blankesteijn navigeert je wekelijks door al het cryptonieuws. Langs fans en haters, hypes en trends, winst en verlies.

Podcast: Een week na de ethereum merge

Over de merge van ethereum gesproken: hoe staat het daarmee, een week na de merge. Tim Beiko en Danny Ryan (beide ethereum developers) schuiven aan bij Bankless om terug te blikken op de merge. Daarnaast kijken ze ook vooruit op wat de toekomst te bregen heeft. Nog geen genoeg van bankless? Luister dan ook de aflevering met Morgan Housel, schrijven van het boek The Psychology of Money.

‎Bankless: MERGED with Tim Beiko & Danny Ryan on Apple Podcasts
‎Show Bankless, Ep MERGED with Tim Beiko & Danny Ryan - Sep 21, 2022
‎Bankless: 137 - The Psychology of Crypto with Morgan Housel on Apple Podcasts
‎Show Bankless, Ep 137 - The Psychology of Crypto with Morgan Housel - Sep 19, 2022

Onderzoek: De staat van cryptocurrency adoptie wereldwijd

Elk jaar komt Chainalysis met een onderzoek over de adoptie van cryptocurrency, zo ook dit jaar. Niet geheel verrassend, maar Nederland is niet terug te vinden in de top 20. De top 5 bestaat uit Vietnam, de Filipijnen, Oekraïne, India en de VS. De meest interesante resultaten? Ten eerste blijkt dat bull markt adoptie niet teniet wordt gedaan door bear markten. Daarnaast zien ze dat de adoptie het grootst is in opkomende markten. Meer weten? Check het rapport hier:

2022 Global Cryptocurrency Adoption Index - Chainalysis
For the third consecutive year, the Chainalysis 2022 Global Crypto Adoption Index ranks all countries by grassroots cryptocurrency adoption.

Artikel: Hoe belangrijk is decentralisatie voor autonome organisaties?

Sluiten we af met een blog van niemand minder dan Vitalik Buterin. De bedenker van ethereum schreef deze week iets over DAO's: decentralized autonomous organisations. Hij gaat in dit artikel vooral in op het decentrale aspect van die organisaties. Hoe belangrijk is dat? Is het niet makkelijker om centraal te beginnen en daarna decentraal te worden (een argument dat vaak gebruikt wordt)? Vitalik heeft daar wel wat over te zeggen:

DAOs are not corporations: where decentralization in autonomous organizations matters

In het kort

Je herinnert je wellicht nog wel dat president Biden met een zogeheten Executive Order een handvol overheidsinstellingen aan het werk heeft gezet om te onderzoeken hoe de regering moet omgaan met cryptovaluta’s en decentrale technologieën. Nu, een maand of zes later, is daarvan de uitkomst verschenen.

FACT SHEET: White House Releases First-Ever Comprehensive Framework for Responsible Development of Digital Assets - The White House
Following the President’s Executive Order, New Reports Outline Recommendations to Protect Consumers, Investors, Businesses, Financial Stability, National

Rond consumentenbescherming roept het Witte Huis toezichthouders op om de houding van een pitbull aan te nemen. “Ga agressief onderzoek doen en handhaven”, luidt het devies gericht aan de SEC en de CFTC. De algehele toon heeft die van de boze politieagent: controleren, sturen, instrueren en bestraffen. Deze houding is een tegenreactie op de observatie dat er relatief veel schimmige praktijken plaatsvinden in de cryptowereld. Als bewijs wordt naar deze studie verwezen, en men ziet de risico’s als “betekenisvol”. Het weerbaarder maken van de consument zelf, in ultimo de beste oplossing, wordt helaas niet genoemd.

Rond het verbeteren van financiële dienstverlening is de nota in de eerste plaats kritisch op de huidige situatie in de VS; “traditionele financiële diensten laten teveel mensen in de steek”. Het Witte Huis spoort organisaties daarom aan om instant payments te gaan ondersteunen en komt met initiatieven om grensoverschrijdende betalingen te vereenvoudigen. Dit laatste is nog weinig concreet.

Rond financiële stabiliteit zoomt het Witte Huis in op stablecoins. Het debacle rondom TerraUSD speelt een hoofdrol in het generieke devies om stablecoins veiliger te maken. Specifieker dan dat wordt het niet; er is aanvullend onderzoek aangekondigd waarin dieper ingegaan wordt op deze materie.

Aangekomen bij het thema innovatie start men de promotiemotor. De nota beschrijft de VS als “wereldwijde innovatieleider” en stelt dat “terug te zien aan de sector rond digitale valuta”. Om dat zo te houden, zegt het Witte Huis innovatieve bedrijven te willen begeleiden en tegemoet te komen met een leidraad voor regelgeving, best practices en technische ondersteuning. Opvallend is dat in deze context het energieverbruik van digitale valuta wordt genoemd. De strekking: ongewenste externaliteiten moeten zoveel als mogelijk gemitigeerd worden.

Bij het innovatieve karakter van de VS hoort een sterke concurrentiepositie. Daaromtrent spreekt het Witte Huis de opdracht uit aan de eigen agentschappen om Amerikaanse bedrijven te helpen voet aan de grond te krijgen in andere landen.

De nota vervolgt met het tegengaan van criminaliteit. Opvallend is dat in deze context geen nieuwe, concrete opdrachten en initiatieven worden beschreven. Men gaat ‘evalueren’ of bestaande wetten aangescherpt moeten worden en noemt daarbij het bestaan van “digital asset exchanges” en “NFT-platforms”. Daarbij wordt ook verwezen naar procedures die al lopen, waaronder een assessment van het ministerie van Financiën gericht op de risico’s die kleven aan de opkomst van decentralized finance.

De publicatie sluit af met de digitale dollar, een Amerikaanse CBDC. Het korte verhaal: men ziet voordelen van de introductie ervan, maar er is meer onderzoek nodig om er een goed beeld bij te krijgen. Het ministerie van Financiën heeft de opdracht gekregen om een werkgroep aan te sturen die dat onderzoek moet uitvoeren.

De uitkomst van de presidentiële opdracht valt wat tegen. Het is terecht dat er goed gekeken wordt naar consumentenbescherming, en dat er gezocht wordt naar manieren om innovatie en toezicht vredig naast elkaar te laten bestaan. Al met al geeft het niet de indruk dat de informatievoorziening gebalanceerd is geweest, een observatie die Cameron Winklevoss in dit draadje mooi onder woorden brengt:

De belangrijkste beslissingen en ontwikkelingen die boven de cryptomarkt hangen, zullen worden genomen in het Congres. De politiek is verantwoordelijk voor het veranderen van wet- en regelgeving, of het bepalen van de reikwijdte van de mandaten van toezichthouders. Daar verandert een beschrijving van het Witte Huis niets aan. Onze ogen zijn daarop gericht; bij nieuwe ontwikkelingen zitten we in je inbox.

Gaan we nu door met het overige nieuws:

  • Coinbase is één van de eerste grote buitenlandse spelers met een registratie bij De Nederlandsch Bank. De beurs mag nu in Nederland reclame maken, kantoren openen, en iDeal en een Nederlandstalige website aanbieden. Andere spelers, zoals Binance en Crypto.com, zijn nog in de race voor een registratie. De verwachting is dat de concurrentie op de Nederlandse markt door toetreding van deze categorie bedrijven toeneemt.
  • SEC-voorzitter Gary Gensler heeft in een vraaggesprek met journalisten de indruk gewekt dat ether’s overstap naar Proof of Stake de kans verhoogt dat de munt geclassificeerd wordt als security. “From the coin’s perspective [..] that’s another indicia that under the Howey test, the investing public is anticipating profits based on the efforts of others”, zegt Gensler.
  • We blijven even bij ethereum. In een rechtszaak tegen – kent u hem nog – crypto-influencer Ian Balina stelt de SEC dat ethereum als geheel onder de Amerikaanse wet valt: “ETH contributions were validated by a network of nodes on the Ethereum blockchain, which are clustered more densely in the United States than in any other country. As a result, those transactions took place in the United States.” De betekenis ervan is nog onduidelijk en ongetoetst.
  • Libanon gaat al jaren gebukt onder een diepe financiële crisis, met als gevolg dat meer dan 80 procent van de bevolking in armoede leeft. Al twee jaar kunnen banken niet meer vrijuit gebruikt worden, en mogen burgers slechts kleine hoeveelheden opnemen. Dat leidde tot ‘bankovervallen’ waarbij klanten hun geld wilde terughalen. Als reactie daarop zijn Libanese banken voor onbepaalde tijd dichtgegaan. Een pijnlijk voorbeeld van de kwetsbaarheid van gecentraliseerde financiële infrastructuur waar bitcoin een alternatief voor is.
  • Vorige week schreven we dat Do Kwon, de oprichter van Terra en Luna, wordt gezocht door de Zuid-Koreaanse overheid. Zijn paspoort is ongeldig verklaard en men heeft Interpol gevraagd om een internationaal opsporingsbevel. Deze week liet Kwon zich zelf horen: hij zegt helemaal niet op de vlucht te zijn, maar zich voor te bereiden op rechtszaken in meerdere jurisdicties.
  • Market maker Wintermute is het slachtoffer geworden van een hack waar assets ter waarde van 160 miljoen dollar mee gemoeid gaan. Het bedrijf stelt er niet door in de problemen te komen. De aanval was gericht op het DeFi-gedeelte van het platform. De CeFi- en OTC-delen zijn niet geraakt.
  • Jesse Powell, medeoprichter van Kraken, geeft zijn stokje als CEO door aan Dave Ripley, de huidige COO van het bedrijf. Hij blijft als bestuurder betrokken bij Kraken, maar gaat zich in zijn werkzaamheden vooral richten op het verdedigen en onderstrepen van de belangen van bitcoin, digitale technologie, en de sector in het algemeen. Is dit de opmaak voor een IPO, waar je de mondige Powell liever kwijt dan rijk bent?
  • Tether moet weer met de billen bloot en inzage geven in de boeken. Een groep particuliere handelaars heeft Tether beschuldigd van marktmanipulatie. Om die claim goed te kunnen beoordelen, heeft de rechter de opdracht gegeven om de boeken te openen. Weinig mensen verwachten dat daar nieuwe informatie uit naar boven komt; sinds BDO maandelijks rapporteert over de financiën van Tether, is het vertrouwen daarin gestegen.
  • Twee grote bedrijven hebben bitcoindiensten aangekondigd. De Franse bank Société Générale komt met producten gericht op institutionele partijen (asset managers) die hun klanten willen blootstellen aan cryptovaluta’s. De Nasdaq spreekt over “custody services” voor bedrijven die zich willen wagen aan blootstelling aan cryptovaluta’s.

Meme van de week

OK, toegegeven, helemaal waarheidsgetrouw is het niet; voor de genuanceerde versie kan je naar de Cryptocast van deze week luisteren, waarin Bert het gesprek aangaat met Danny Oosterveer over de vraag of bitcoin onderdeel is van de oplossing voor het wereldwijde klimaatprobleem (deel A, deel B)

Ten slotte

Hopelijk heb je net zo’n lekkere week achter de rug als wij. De temperatuur is naar een aangenaam niveau gezakt, de zon scheen veelvuldig, en – belangrijker nog – we hebben het uitgebreid gehad over de toekomst van Bitcoin Alpha. De uitkomst delen we nog niet, maar het wordt gaaf!

Een teaser met als signaal: wij hebben er zin in, en nemen jullie daarin mee zodra dat kan!

Groet,
Peter, Bart, en Bert