Het is zover. Ruim tien jaar na de eerste aanvraag krijgen Amerikanen toegang tot bitcoin via de veelgebruikte, traditionele fondsen. Een betekenisvol startsignaal van een hoogstwaarschijnlijk vurige paardenrace.

De website van de SEC is down door het vele verkeer, maar we hebben de publicatie gecontroleerd.

Betekenisvol, omdat vrijwel alle grote Wall Street-partijen betrokken zijn bij de totstandkoming van de fondsen.

Betekenisvol, omdat bitcoin nu een legitieme plaats kan innemen in het traditionele financiële ecosysteem.

Betekenisvol, omdat grote groepen mensen voor het eerst in aanraking komen met bitcoin en de lessen die eromheen te leren zijn.

Betekenisvol, omdat er (carrière)risico’s wegvallen voor financieel adviseurs en vermogensbeheerders.

Betekenisvol, omdat bitcoin als asset verpakt kan gaan worden in andere financiële producten.

Betekenisvol, omdat het belang van het voortbestaan van bitcoin nu gedragen wordt door een grotere groep, met brede schouders.

En, let wel, dit is niet alleen vanwege het number go up-element dat eraan verbonden is. Op alle fronten levert dit nieuwe impulsen op. Op het gebied van educatie, voorlichting, politiek momentum, en zelfs de doorontwikkeling van bitcoin.

De paardenrace die nu start heeft 11 deelnemers. De race draait om het binnenhalen van het meeste kapitaal, omdat de markt voor ETF’s een spel is van netwerkeffecten. Bloomberg-specialisten James Seyffart en Eric Balchunas zeiden daarover het volgende in een recent interview met Natalie Brunell: “De meest liquide ETF wint. Zodra deze winnaar is gekroond, treden er netwerkeffecten op en is concurreren op enkel de lage kosten niet meer mogelijk.”

Bron: Bloomberg-analist James Seyffart

Tot zover de update, later meer.

Wil je dicht op de bal zitten? Kom dan naar de Community op Discord. Daar bespreken we belangrijke gebeurtenissen zodra ze binnenkomen. Je kunt daar ook terecht met vragen en voor onze trade setups, scenario’s om de ontstane situatie te bespelen.

Hou rekening met een periode van toegenomen volatiliteit waarin de markt naar een nieuw evenwicht zoekt in het post-ETF-aanvraagtijdperk.