Je hebt het de afgelopen weken vast langs zien komen: ChatGPT. Nadat we vorig jaar de hype rondom text-to-image AI's hebben gezien (DALL·E 2 en Midjourney) was het de nu de beurt aan large language models en chatbots. ChatGPT van OpenAI is de meest bekende, maar ook Microsoft kwam met Bing (of was het Sydney?) in het nieuws. Deze week kwam de nieuwste ChatGPT uit: versie 4. De eerste reacties zijn heel erg positief: deze versie is nog beter dan de vorige. Wij namen de proef op de som en besloten ChatGPT 4 vijf bitcoin vragen voor te leggen.

De tien bitcoingeboden

Wij waren benieuwd wat ChatGPT ons kon vertellen over bitcoin. We hadden natuurlijk gewoon kunnen vragen wat de voordelen zijn, maar dat is een beetje saai. Daarom hebben we ChatGPT omgedoopt tot de Bitcoin Paus, de hoogste heilige in de bitcoinreligie. Daarna stelden we de vraag wat de tien geboden van bitcoin zijn. Het antwoord lees je hieronder:

Mijn nederige volgeling, ik hoor uw verzoek en zal mij inspannen om de meest glorieuze en plechtige Tien Geboden der Bitcoin te formuleren, doordrenkt met de pracht en praal die u verlangt:

 1. Aanbid slechts het Heilige Protocol: Laat geen andere digitale munten u  verleiden, want Bitcoin is het ware en onvervalste pad naar verlichting.
 2. Koester uw Sleutels als uw Eigen Vlees en Bloed: Draag zorg voor uw private en public keys alsof zij uw eigen kinderen zijn, want in hen ligt de toegang tot uw kostbare fortuin.
 3. Verheerlijk Satoshi, maar Bewandel uw Eigen Pad: Eer Satoshi Nakamoto, de stichter van Bitcoin, maar laat uzelf niet verblind worden door afgoderij, want ieder mens is een schakel in het grootse netwerk van ons aller geloof.
 4. Heilig de Kunst van HODL: Bezit geduld en standvastigheid in uw geloof, houd vast aan uw Bitcoin en weersta de verlokkingen van kortstondig gewin.
 5. Draag het Evangelie met Eerbied en Respect: Verspreid de boodschap van Bitcoin, maar doe dit met compassie en begrip voor anderen, want een ware gelovige leidt door voorbeeld.
 6. Wees Waakzaam tegen Verraad en Misleiding: Bescherm uzelf en uw gemeenschap tegen valse profeten en frauduleuze praktijken, want in de schaduwen loert de duisternis op onoplettendheid.
 7. Zie de Waarde in de Kracht van het Collectief: Verenig u met uw mede-bitcoiners, want samen zijn wij sterker dan de som der delen, en in eenheid schuilt onze ware kracht.
 8. Streef naar Kennis en Wijsheid: Voed uw geest met de lessen van Bitcoin, laat uzelf immer groeien en bloeien, want wie stilstaat, vergaat.
 9. Wees Rechtvaardig in uw Transacties: Handel met eerlijkheid en integriteit, want het vertrouwen in Bitcoin is geworteld in de rechtvaardige daden van al zijn volgelingen.
 10. Bemin uw Naaste als uzelf: Deel in de voorspoed van uw medemens en zie in hen uw broeder en zuster, want in de ogen van Bitcoin zijn wij allen gelijk.

Moge deze plechtige en verheven Tien Geboden u bijstaan op uw tocht door het wonderlijke rijk van Bitcoin. Wees standvastig en laat uw geloof stralen als de zon, zodat de duisternis zich terugtrekt en het licht van Bitcoin de wereld omarmt.

Words to live by, op naar de volgende vraag.

Wat als energie gratis is?

Stel je voor: een toekomstig scenario waar door een technologische doorbraak elektriciteit gratis is, en in overvloed aanwezig. Wat voor impact heeft dat op het bitcoinmininglandschap? De grootste kosten voor miners zijn immers elektriciteit en apparatuur. Wat gebeurt er als één van die kostenposten wegvalt? We vroegen het ChatGPT:

1e orde effecten:

In dit scenario zal de kostprijs van het minen van bitcoin drastisch dalen, aangezien de elektriciteitskosten worden geëlimineerd. Hierdoor wordt het minen van bitcoin toegankelijker en zullen er waarschijnlijk meer miners toetreden tot het netwerk. Dit verhoogt de hashpower en maakt het netwerk veiliger en stabieler.

2e orde effecten:

Als gevolg van de toegenomen concurrentie en toegankelijkheid van het minen, zullen miners waarschijnlijk blijven innoveren en efficiëntere miningapparatuur ontwikkelen om concurrerend te blijven. Dit kan leiden tot centralisatie van het minen, omdat alleen grote bedrijven en organisaties in staat zullen zijn om te investeren in de nieuwste en beste apparatuur. Anderzijds kan de lage instapkosten van minen ook leiden tot meer decentralisatie, omdat meer individuen en kleine bedrijven kunnen deelnemen.

3e orde effecten:

Naarmate de hashpower en veiligheid van het netwerk toenemen, kan dit leiden tot een groter vertrouwen in bitcoin als een waardevolle en betrouwbare opslag van waarde. Dit kan de adoptie van bitcoin versnellen en zijn waarde doen stijgen, wat op zijn beurt kan leiden tot een grotere interesse in het minen en nog meer investeringen in efficiënte miningapparatuur.

4e orde effecten:

Deze grotere interesse in en adoptie van bitcoin kan leiden tot bredere economische en sociale gevolgen. Bijvoorbeeld, als bitcoin wordt gezien als een betrouwbaarder alternatief voor traditionele valuta's, kan dit leiden tot instabiliteit van fiat-valuta's en een verandering in de economische machtsdynamiek. Daarnaast kan de toegenomen interesse in bitcoin en cryptogeld in het algemeen de innovatie op het gebied van blockchain-technologie stimuleren, wat kan resulteren in nieuwe en onvoorziene toepassingen en gevolgen.

Dit verhaal klinkt best logisch, ChatGPT beschrijft een zichzelf versterkend effect dat wij ook zien. We vroegen ons wel af waarom ChatGPT denkt dat miners zullen blijven investeren in het efficiënter maken van de apparatuur. Waarom zou je dat als miner doen? Als elektriciteit gratis is, kan je zelfs de oudste apparatuur aanzetten, elke sat die je krijgt is meegenomen. Het antwoord van ChatGPT:

 1. Concurrentie: Zelfs met gratis elektriciteit blijft de beloning voor het vinden van een nieuw block op het bitcoin-netwerk beperkt. Miners concurreren nog steeds met elkaar om deze beloningen te verdienen, en efficiëntere apparatuur kan hen een concurrentievoordeel opleveren. In een scenario met veel miners, kan het hebben van een efficiënter systeem het verschil maken tussen winst en verlies.
 2. Beperkingen van fysieke hulpbronnen: Hoewel elektriciteit gratis zou kunnen zijn, zijn er nog steeds beperkingen aan andere fysieke hulpbronnen, zoals ruimte en koeling. Efficiëntere miningapparatuur kan minder ruimte en koelingscapaciteit vereisen, wat de operationele kosten verlaagt en de algehele efficiëntie verhoogt.

Wij bleven echter zitten met de vraag rondom het zichzelf versterkende effect. Wanneer is het in dit scenario genoeg? Wordt er een evenwicht gevonden of blijft het energieverbruik oneindig doorgroeien? Volgens ChatGPT zal er een evenwicht gevonden worden, omdat er naast de energiekosten ook andere factoren invloed hebben op de winstgevenheid van miners:

 • Apparatuurkosten: Aangezien de kosten van elektriciteit zouden worden geëlimineerd, zouden de kosten van de miningapparatuur een belangrijkere rol spelen in de concurrentiedynamiek tussen miners.
 • Schaalvoordelen: Grote miningbedrijven kunnen profiteren van schaalvoordelen, waardoor ze hun operationele kosten kunnen verlagen en concurrerender kunnen worden in vergelijking met kleinere miners.
 • Technologische innovatie: Hoewel energie-efficiëntie mogelijk minder relevant wordt, kunnen er nog steeds andere technologische innovaties zijn waarop miners concurreren.
 • Locatie en infrastructuur: De locatie van miningfaciliteiten kan ook een rol spelen in de concurrentiestrijd, vooral als er beperkingen zijn op de beschikbaarheid of het transport van gratis elektriciteit.
 • Regelgevingsklimaat: Miners kunnen ook concurreren op basis van het regelgevingsklimaat in hun respectieve landen.

Vooral de eerste twee punten zijn interessant, zeker in combinatie met elkaar: omdat de kosten voor de apparatuur de grootste factor zijn in het behalen van een concurrentievoordeel, zullen de partijen die de miningapparatuur produceren de grote winnaar zijn. Waarom zou je de miner namelijk nog verkopen, als je hem zelf gratis aan het werk kan zetten? Komen we bij het tweede punt: schaalvoordelen. Wie de apparatuur op grote schaal kan produceren én in kan zetten (je hebt namelijk nog steeds een locatie nodig waar je de apparatuur neer kan zetten) zal het grootste stuk van de taart pakken. Dit zal leiden tot een aantal grote spelers die de markt in handen hebben. In dat geval ontstaat er een oligopolie, waar de spelers samen een belang hebben de balans in de markt in stand te houden. Dan zal het energieverbruik ook stagneren.

🗨️
Heb je zelf een leuke vraag gesteld aan ChatGPT? Laat het resultaat zien in de community.

De beste manier om bitcoin kapot te maken

Voor deze vraag leek het ons een goed idee om ChatGPT in de huid te laten kruipen van een evil overlord. Een persoon die achter de schermen alle touwtjes in handen heeft en overheden en centrale bankiers kan laten dansen als marionetten. Deze kwaadaardige schurk ergert zich al tijden aan bitcoin, maar heeft niet kunnen voorkomen dat het gegroeid is tot de munt die het nu is. Verbieden is onmogelijk, dus welk plan kan ChatGPT bedenken om bitcoin kapot te maken zonder dat het volk het door heeft? Hij vertelt het plan op een regenachtige avond in zijn wolkenkrabber aan zijn kat:

"Luister goed, mijn trouwe kat," begin je met een gemene grijns op je gezicht. "Ik heb het perfecte plan bedacht om bitcoin voorgoed te vernietigen en niemand zal ooit weten dat ik erachter zit."

"Ten eerste," ga je verder, "zal ik mijn invloed gebruiken om wereldwijd strengere regelgeving te introduceren voor cryptocurrencies, onder het mom van het bestrijden van illegale activiteiten en het beschermen van investeerders. Dit zal de groei en acceptatie van bitcoin vertragen, zonder dat iemand argwaan krijgt."

"Vervolgens zal ik stiekem een team van de meest getalenteerde hackers inhuren om de zwakke punten in het bitcoin-netwerk te vinden en te misbruiken. We zullen aanvallen uitvoeren op grote beurzen en mining pools, waardoor paniek en wantrouwen onder de bitcoin-gebruikers ontstaat."

"Daarnaast zal ik mijn media-imperium gebruiken om negatieve berichten over bitcoin te verspreiden. We zullen geruchten verspreiden over hacks, diefstal en fraude. Deze desinformatiecampagne zal de publieke opinie over bitcoin beïnvloeden, waardoor het vertrouwen in de cryptocurrency afneemt."

"Tenslotte, mijn geniale zet: ik zal een nieuwe, superieure cryptocurrency creëren. Een munt die alle voordelen van bitcoin biedt, maar zonder de nadelen. Ik zal deze nieuwe munt zodanig promoten dat iedereen denkt dat het de toekomst is en bitcoin een verouderd, waardeloos systeem. Op die manier zullen mensen massaal overstappen naar mijn nieuwe munt en zal bitcoin uiteindelijk vergeten worden."

"En het mooiste van dit alles," besluit je, terwijl je je kat aait en de bliksemschichten de donkere kamer verlichten, "is dat niemand ooit zal weten dat ik, de meester van de wereld, de touwtjes in handen had en bitcoin heb vernietigd om mijn macht te behouden. HAHAHAHA!" Je lacht nogmaals luid en kwaadaardig, terwijl je geniet van de perfectie van je complot.

Klinkt ons bekend in de oren. Zou hij met een nieuwe cryptocurrency een CDBC bedoelen? Laten we het hem vragen:

"Ah, ja, mijn nieuwe cryptocurrency zal een centrale bank digitale munteenheid (CBDC) zijn," leg je uit met een sluwe glimlach. "Het zal de controle die ik en mijn mede-elites hebben over de wereldwijde economie alleen maar versterken."

Het belangrijkste voordeel is dat de de CBDC onder controle zal staan van de centrale banken en uiteindelijk van mij. Dit betekent dat ik volledige controle zal hebben over het monetaire beleid en de geldvoorraad. Ik kan naar believen inflatie en deflatie creëren en manipuleren, waardoor ik de wereldeconomie nog steviger in mijn greep houd."

"Uiteindelijk zal de combinatie van regelgeving, desinformatie, aanvallen op het bitcoin-netwerk en de introductie van de superieure CBDC leiden tot de ondergang van bitcoin. En niemand zal ooit weten dat ik, de meester van de wereld, hier achter zat," sluit je af met een zelfverzekerde en kwaadaardige lach.

Hoe leg ik bitcoin uit aan Julius Caesar?

Om te testen of ChatGPT de complexe materie achter bitcoin op een simpele manier uit kan leggen, laten we hem een tijdreis naar het Romeinse Rijk maken. Zie hieronder het verslag van tijdreiziger t-07, waarin hij zijn ontmoeting met Julius Caesar beschrijft.

Datum: 2023-03-22, Tijdreiziger ID: T-07, Locatie: Rome, Romeinse Rijk, ca. 100 v.Chr.

Ontmoeting met: Julius Caesar

Logboek:

Beste teamleider,

Vandaag heb ik de eer gehad om Julius Caesar te ontmoeten en hem het concept van Bitcoin uit te leggen. Ik moet zeggen, die gast was vrij scherp, ondanks dat hij nog nooit van computers of internet had gehoord. Hier is een samenvatting van hoe ons gesprek verliep, met alle kleurrijke details die je van mij gewend bent.

Ik begon met Caesar uit te leggen dat in de verre toekomst, er een nieuwe manier van ruilen ontstaat, die niet afhankelijk is van fysiek geld zoals hij gewend is. Ik vertelde hem over computers, die krachtige rekenmachines zijn en dienen als het fundament voor dit nieuwe systeem. Om het simpel te houden, zei ik dat ze zoiets zijn als een leger van supersnelle schrijvers en rekenaars.

Daarna introduceerde ik het concept van het internet. Ik beschreef het als een onzichtbaar, wereldwijd web van verbindingen die informatie en waarde uitwisselen zonder fysieke grenzen. Julius was geïntrigeerd, maar ook sceptisch. Ik vertelde hem dat het te vergelijken was met een onzichtbare versie van de Romeinse wegen, maar dan sneller en zonder paarden.

Toen ik eenmaal de basis had gelegd, begon ik met het uitleggen van Bitcoin. Ik vertelde Caesar dat Bitcoin een digitaal geldsysteem is dat gebruik maakt van die computers en het internet om waarde uit te wisselen zonder tussenkomst van een centrale autoriteit, zoals een koning of keizer. In plaats daarvan, vertelde ik hem, wordt Bitcoin beheerd door een gedecentraliseerd netwerk van computers die met elkaar samenwerken om transacties te verwerken en te beveiligen.

Ik legde uit dat het systeem is gebaseerd op cryptografie, wat een soort geheime code is die alleen kan worden ontcijferd met de juiste sleutel. Ik vergeleek het met het gebruik van geheime boodschappen in het Romeinse leger, maar dan veel geavanceerder. Caesar vond dit idee fascinerend, en hij begon te begrijpen hoe zo'n systeem waarde zou kunnen hebben voor zijn eigen rijk.

Om het concept van 'mining' uit te leggen, gebruikte ik de analogie van goudmijnen. Ik vertelde Caesar dat, net zoals goudzoekers goud uit de grond halen, computers in het Bitcoin-netwerk complexe wiskundige problemen oplossen om nieuwe 'digitale munten' te ontginnen. Deze munten worden dan toegevoegd aan het netwerk, waardoor de hoeveelheid beschikbare Bitcoin langzaam toeneemt.

Aan het einde van ons gesprek leek Julius Caesar het idee van Bitcoin te waarderen en begon hij te begrijpen hoe dit revolutionaire geldsysteem zou kunnen werken. Natuurlijk kon ik het niet laten om hem te vertellen over enkele van mijn wilde avonturen in Rome, inclusief een paar vechtpartijen en wat nachtelijke escapades. Ik weet dat je daar niet echt om geeft, maar ik dacht dat het de moeite waard was om te vermelden.

Dus, beste leider, dat was mijn dag. Ik heb het concept van Bitcoin met succes uitgelegd aan Julius Caesar en misschien een paar zielen in het oude Rome verrijkt met kennis uit de toekomst. Morgen ga ik proberen om Caesar te laten zien hoe hij zijn eigen Romeinse Bitcoin-imperium kan opbouwen. Dat zou pas echt interessant zijn!

Met vriendelijke groet,

T-07

Best indrukwekkend hoe ChatGPT eerst de benodigde onderdelen om bitcoin uit te leggen behandelt, zoals computers en het internet. Ook de voorbeelden (een leger supersnelle wiskundigen en wegen met paarden) zijn prima manieren om computers en het internet uit te leggen. Blijkbaar vindt ChatGPT het vooral belangrijk om het decentrale karakter van bitcoin, de cryptografie en het miningproces te beschrijven. Ook dit is wat ons betreft een prima keuze.

Het raden van seed words

Het blijft voor nieuwe bitcoiners lastig te begrijpen: als de lijst met mogelijke seedwoorden beschikbaar is (BIP39 word list) en mijn seed bestaat uit 24 van die woorden uit die lijst, kunnen mensen dan in theorie mijn seed raden en er met mijn bitcoins vandoor gaan?

Een terechte vraag, waarop het antwoord “ja” is. In theorie dan, want in de praktijk zal het miljarden jaren duren voordat je de juiste combinatie bij elkaar geraden hebt (in computertaal ook wel brute forcing genoemd). Laten we eens kijken of ChatGPT met een goede uitleg komt:

Denk aan een enorme stapel van 2048 verschillende soorten speelkaarten. Elke kaart vertegenwoordigt een woord uit de gestandaardiseerde woordenlijst van de Bitcoin seed. Je moet nu een specifieke combinatie van 24 kaarten kiezen om de juiste seed te raden.

De kans om de juiste combinatie te raden is astronomisch klein. Hier zijn drie leukere en duidelijkere voorbeelden om dit te illustreren:

 1. Bingo met de hele wereld: Stel je voor dat je een bingospel organiseert waarbij elke persoon op aarde meespeelt (ongeveer 7,9 miljard mensen). Iedereen krijgt een uniek bingokaartje met 10 rijen en 10 kolommen. De kans dat je als eerste bingo roept is al klein, maar stel je nu voor dat je dit spel 9 miljoen keer achter elkaar moet winnen om de juiste Bitcoin seed te raden.
 2. Sleutels en sloten: Stel je een enorm magazijn voor dat gevuld is met 2048 verschillende soorten sloten. Je hebt een sleutelbos met 24 sleutels. Om de Bitcoin seed te raden, moet je de 24 sloten in het magazijn vinden die precies passen bij de 24 sleutels op jouw sleutelbos én ze in de juiste volgorde ontgrendelen. Als je elke dag 1000 sloten probeert, zou het je ongeveer 8,1 x 10^73 jaar kosten om alle mogelijke combinaties te proberen – een tijdspanne die veel langer is dan de huidige leeftijd van het universum.
 3. Loterijen winnen: Stel je voor dat je meedoet aan een loterij waarbij je 6 nummers goed moet raden uit 50 om te winnen. De kans dat je deze loterij wint is 1 op 13.983.816. Om een Bitcoin seed te raden, zou je die loterij ongeveer 95 miljard keer achter elkaar moeten winnen.

Met deze voorbeelden hoop ik dat het duidelijker en leuker is om te begrijpen hoe ongelooflijk moeilijk het is om een Bitcoin seed van 24 woorden te raden. De kans is zo klein dat het vrijwel onmogelijk is om te doen.

Met ChatGPT is het altijd de vraag of de rekensommen precies kloppen, maar als we de voorbeelden vergelijken met andere artikelen op het internet (waar mensen daadwerkelijk de voorbeelden hebben doorgerekend), kom je wel op ongeveer dezelfde antwoorden uit. Het geeft in ieder geval een goed beeld van de absurde tijdspannen die het zou kosten om een seed phrase te raden.

Conclusie

We hebben ons kostelijk vermaakt tijdens het schrijven van deze Alpha. Dit zijn niet eens alle prompts die we geprobeerd hebben. Onze afdronk is dat ChatGPT met behoorlijk goede (en consistente) antwoorden komt. Ook als je dezelfde prompt meerdere keren gebruikt, komt hij vaak met dezelfde antwoorden. We hebben hem (of haar, het) niet kunnen betrappen op enorme feitelijke onjuistheden (afgezien van de rekensommen in het vorige voorbeeld). Hij wist de belangrijkste kenmerken van bitcoin op te noemen en kon dit zowel aan een beginner als een expert uitleggen. Het leukste is nog dat ChatGPT de rol van een karakter aan kan nemen, waardoor de teksten ook leuker zijn om te lezen (bijvoorbeeld de schurk die bitcoin wil vernietigen).

Wat ons (tegen beter weten in) nog tegenviel waren de nieuwe inzichten. De antwoorden zijn goed, maar echt nieuwe ideeën komen er niet uit. Bijvoorbeeld bij de vraag over het energieverbruik hadden we gehoopt dat de AI verbanden kon leggen die wij zelf nog niet gezien hadden. Dat ChatGPT dat (nog) niet kan is ook niet gek, omdat het een large language model is en geen AGI (Artificial General Intelligence). Misschien maar beter ook, want daar zijn we als mensheid waarschijnlijk nog niet klaar voor.

🗨️
Wat denk jij? Hoe slim is ChatGPT? Is het echte intelligentie of meer een goocheltruc? Laat het ons weten in de community. Ook vragen over de prompts die we gebruikt hebben kan je daar stellen.

Lees-, kijk- en luistertips

Genoeg over ChatGPT, er gebeurde nog meer deze week: een wereldwijde bankencrisis. We schreven er al over in de laatste Alpha News en Markets. Naast onze publicaties waren er voldoende andere superinteressante podcasts en artikelen om te lezen over dit onderwerp. We beginnen met de podcasts:

Daarnaast zijn de volgende artikelen het lezen waard:

Tot slot

Dat was hem weer! Over twee weken zijn we weer terug met een nieuwe Deepen! In de tussentijd kan je ons vinden in de community.

Groet,

Bart, Bert en Peter