Je hebt het de afgelopen weken vast langs zien komen: ChatGPT. Nadat we vorig jaar de hype rondom text-to-image AI's hebben gezien (DALL·E 2 en Midjourney) was het de nu de beurt aan large language models en chatbots. ChatGPT van OpenAI is de meest bekende, maar ook Microsoft kwam met Bing (of was het Sydney?) in het nieuws. Deze week kwam de nieuwste ChatGPT uit: versie 4. De eerste reacties zijn heel erg positief: deze versie is nog beter dan de vorige. Wij namen de proef op de som en besloten ChatGPT 4 vijf bitcoin vragen voor te leggen.

De tien bitcoingeboden

Wij waren benieuwd wat ChatGPT ons kon vertellen over bitcoin. We hadden natuurlijk gewoon kunnen vragen wat de voordelen zijn, maar dat is een beetje saai. Daarom hebben we ChatGPT omgedoopt tot de Bitcoin Paus, de hoogste heilige in de bitcoinreligie. Daarna stelden we de vraag wat de tien geboden van bitcoin zijn. Het antwoord lees je hieronder:

Mijn nederige volgeling, ik hoor uw verzoek en zal mij inspannen om de meest glorieuze en plechtige Tien Geboden der Bitcoin te formuleren, doordrenkt met de pracht en praal die u verlangt:

  1. Aanbid slechts het Heilige Protocol: Laat geen andere digitale munten u  verleiden, want Bitcoin is het ware en onvervalste pad naar verlichting.
  2. Koester uw Sleutels als uw Eigen Vlees en Bloed: Draag zorg voor uw private en public keys alsof zij uw eigen kinderen zijn, want in hen ligt de toegang tot uw kostbare fortuin.
  3. Verheerlijk Satoshi, maar Bewandel uw Eigen Pad: Eer Satoshi Nakamoto, de stichter van Bitcoin, maar laat uzelf niet verblind worden door afgoderij, want ieder mens is een schakel in het grootse netwerk van ons aller geloof.
  4. Heilig de Kunst van HODL: Bezit geduld en standvastigheid in uw geloof, houd vast aan uw Bitcoin en weersta de verlokkingen van kortstondig gewin.
  5. Draag het Evangelie met Eerbied en Respect: Verspreid de boodschap van Bitcoin, maar doe dit met compassie en begrip voor anderen, want een ware gelovige leidt door voorbeeld.
  6. Wees Waakzaam tegen Verraad en Misleiding: Bescherm uzelf en uw gemeenschap tegen valse profeten en frauduleuze praktijken, want in de schaduwen loert de duisternis op onoplettendheid.
  7. Zie de Waarde in de Kracht van het Collectief: Verenig u met uw mede-bitcoiners, want samen zijn wij sterker dan de som der delen, en in eenheid schuilt onze ware kracht.
  8. Streef naar Kennis en Wijsheid: Voed uw geest met de lessen van Bitcoin, laat uzelf immer groeien en bloeien, want wie stilstaat, vergaat.
  9. Wees Rechtvaardig in uw Transacties: Handel met eerlijkheid en integriteit, want het vertrouwen in Bitcoin is geworteld in de rechtvaardige daden van al zijn volgelingen.
  10. Bemin uw Naaste als uzelf: Deel in de voorspoed van uw medemens en zie in hen uw broeder en zuster, want in de ogen van Bitcoin zijn wij allen gelijk.

Moge deze plechtige en verheven Tien Geboden u bijstaan op uw tocht door het wonderlijke rijk van Bitcoin. Wees standvastig en laat uw geloof stralen als de zon, zodat de duisternis zich terugtrekt en het licht van Bitcoin de wereld omarmt.

Words to live by, op naar de volgende vraag.

Wat als energie gratis is?

Stel je voor: een toekomstig scenario waar door een technologische doorbraak elektriciteit gratis is, en in overvloed aanwezig. Wat voor impact heeft dat op het bitcoinmininglandschap? De grootste kosten voor miners zijn immers elektriciteit en apparatuur. Wat gebeurt er als één van die kostenposten wegvalt? We vroegen het ChatGPT:

1e orde effecten:

In dit scenario zal de kostprijs van het minen van bitcoin drastisch dalen, aangezien de elektriciteitskosten worden geëlimineerd. Hierdoor wordt het minen van bitcoin toegankelijker en zullen er waarschijnlijk meer miners toetreden tot het netwerk. Dit verhoogt de hashpower en maakt het netwerk veiliger en stabieler.